Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Sveaskog presenterar flerdimensionellt värdeskapande

Sveaskog presenterar flerdimensionellt värdeskapande

På ett seminarium idag presenterades Sveaskogs flerdimensionella värdeskapande. Analysen visar att Sveaskog skapar mångdubbelt större värde än det som tidigare varit möjligt att sätta siffror på.

Pressmeddelanden | 2018-04-23

- Tidigare har vi liksom andra aktörer mätt vårt finansiella resultat, men nu har vi också satt siffror på osynliga värden som ligger utanför vår resultaträkning, men som har betydelse för samhället och ägaren. Till exempel bidraget till BNP, att skogen är en plats för rekreation, att våra investeringar skapar en levande landsbygd och att växande skog binder koldioxid, säger Sveaskogs hållbarhetschef Lena Sammeli-Johansson.

På seminariet presenterades arbetet med det flerdimensionella värdeskapandet av den internationellt erkände hållbarhetsekonomen Pavan Sukhdev. Metodiken, IP&L™, lyfter fram företagets mervärden i form av ekosystemtjänster och samhällsnytta utöver virkesproduktionens ekonomiska värde. Det omfattar bolagets olika typer av påverkan och bidrag inom områden som rör såväl klimat och vatten som markanvändning och sociala värden. Sveaskog skapar värde enligt följande:

Det mörkgröna i det finansiella resultatet är det Sveaskog mätt tidigare. Det ljusgröna i det finansiella kapitalet är annat finansiellt värde: förädlingsvärdet, skatter, räntor och avskrivningar. Det sociala kapitalet innefattar bland annat rekreation, bärplockning, jakt och fiske och det vägnät Sveaskog skapar på sin mark. Humankapitalet innebär medarbetarnas utveckling, däribland kompetensutveckling och friskvård. Naturkapitalet omfattar framförallt CO2-inbindning och skogens påverkan på vattnets kretslopp, däribland avrinning.

- Det här visar att Sveaskogs finansiella värde är dubbelt så stort som vi tidigare känt till, men framförallt visar det att Sveaskog skapar ännu fler värden, däribland miljövärden för många miljarder, säger Pavan Sukhdev.

För Sveaskog är arbetet med det flerdimensionella värdeskapandet ett verktyg som utgör stöd för uppföljning för att uppnå internationella ramverk, däribland FN:s 17 globala hållbarhetsmålen.

- Nu tar vi nästa steg för att analysera och komplettera underlaget och arbeta vidare. För att åstadkomma en hållbar bioekonomi är brukandet av skogen en hörnpelare. Vi ska producera mer biomassa och samtidigt mer biologisk mångfald, avslutar Sveaskogs vd Per-Olof Wedin.

Läs mer om seminariet här

För mer information:

Om Pavan Sukhdev

Pavan Sukhdev ledde arbetet med gröna räkenskaper och ekosystemtjänster för FN:s miljöorgan UNEP mellan 2008 och 2011. Han är också den som skapat TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) som satt agendan för hur man idag värderar ekosystemtjänster och biologisk mångfald.

Tillsammans med sitt team har Pavan Sukhdev undersökt hur mycket det skulle kosta att rädda till exempel korallrev och tropisk skog. De har sedan jämfört kostnaden med de långsiktiga kostnader som förlusten av biologisk mångfald skulle leda till. 2016 mottog Pavan Sukhdev Blue Planet Prize, för sitt pionjärarbete inom grön ekonomi och gröna räkenskaper. Han är sedan årsskiftet också ordförande för internationella WWF och leder idag en konsultfirma som GIST Advisory som bistår företag att genom analys öka kunskap om och redovisa deras påverkan och värdeskapande.

Om IP&L™

IP&L™ mätverktyget är holistiskt, robust och tillräckligt flexibelt för att appliceras över en mycket diversifierad portfölj av företag. Det holistiska utvärderingssystemet IP&L™ är en integrerad utvärdering av företages värdeskapande av alla olika kapital.