Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Sveaskog utvecklar alternativ till plastfyllning för konstgräsplaner

Sveaskog utvecklar alternativ till plastfyllning för konstgräsplaner

Användandet av plastgranulater i till exempel konstgräsplaner antas vara en starkt bidragande orsak till att haven svämmas över av plast. Alternativet kan finnas i skogen. Sveaskog jobbar nu på att ta fram nedbrytbar fyllning.

Nyheter | 2018-12-17

Behovet av konstgräsplaner runtom i Sverige är stort. Störst är behovet i Stockholmsområdet där ett 50-tal planer behöver anläggas de kommande åren. Fler fotbollsplaner så att fler barn- och ungdomar kan spela fotboll är bra, dessvärre är dagens konstgräsplaner riktiga miljöbovar. För att få till den lite sugande och mjuka känslan som finns i en naturgräsplan fylls konstgräsplaner ut med olika typer av material. Ofta består utfyllnadsmaterialet av plastgranulat eller delar av bildäck.

I samband med regn och snösmältning spolas delar av fyllningen ut i dagvattensystemen och hamnar slutligen i sjöar och hav.

Konstgräsplaner - en av de största utsläppskällorna

Enligt siffror från Naturvårdsverket släpper konstgräsplanerna ut runt 2 000 ton mikropartiklar i hav, sjöar och vattendrag årligen. Det här gör konstgräsplaner till en av de absolut största källorna till utsläpp.

Sveaskog, tillsammans med bland annat Stockholms Fotbollförbund, undersöker nu möjligheten att utveckla granulat från lignin och biokomposit från grot som alternativ till miljöskadlig fyllning. Projektet kallas BioPitch, finansieringen kommer bland annat från BioInnovation och Naturvårdsverket.

Projektet är ett så kallat hypotesprövningsprojekt och löper under sex månader. På den tiden ska man hinna testa sin hypotes, det vill säga visa att det kan gå att få fram ett material som fungerar.

Miljövänlig fyllning utvärderas

– Att ta fram en biokomposit är inte så svårt. Svårigheten ligger i att få de materialegenskaper man vill ha, ett hållbart och nedbrytningsbart material som bryts ner i lagom takt dvs det ska hålla att spela fotboll på och dels uppfylla de krav som ställs från FIFA men även brytas ner då det hamnar utanför planen, säger Ann-Britt Edfast, chef för forskning och utveckling på Sveaskog.

Förutom Sveaskog och Stockholms Fotbollförbund deltar RenFuel, Unisport, RISE, Karlstad kommun och Fastighetskontoret i Stockholms stad i projektet.

– För Sveaskog skulle det betyda ett nytt användningsområde för vår biomassa samtidigt som vi är med och bidrar till lösningen av ett stort miljöproblem som spridning av mikroplaster är, säger Ann-Britt Edfast.

För mer information:

Fakta

  • Lignin: Är en organisk förening och finns bland annat i träd och har en klistrig, sammanhållande karraktär. Lignin har en negativ inverkan på papprets kvalitet och kokas därför ofta bort. Lignin har ett högt energivärde och används bland annat vid värmeproduktion. Samtidigt pågår en rad olika forskningsprojekt för att undersöka hur man kan hitta andra typer av användningsområden för lignin.
  • Grot: Är en akronym för grenar och toppar. Grenarna och trädtopparna avskiljs från de avverkade träden och kan sedan användas som biobränsle i värmekraftverket. Precis som med lignin pågår forskning för att hitta nya användningsområden för grot.