Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Kvinna som går i skogen.

Systematiskt jämställdhetsarbete ger resultat

Ökad jämställdhet är ett av Sveaskogs mest väsentliga hållbarhetsområden. En jämnare könsfördelning och en ökad upplevelse av likabehandling är resultaten av ett genomtänkt jämställdhetsarbete.

Nyheter | 2018-03-08

För att säkra kompetensförsörjningen ska Sveaskog vara en attraktiv arbetsgivare för både nuvarande och potentiella medarbetare, så att vi kan rekrytera kompetenta personer från en bred rekryteringsbas. Sveaskogs mål är att vi ska ha en könsfördelning på minst 30 % av det underrepresenterade könet år 2020 och en större andel medarbetare med utländsk bakgrund.

- Jämställdhet och mångfald är en prioriterad fråga i Sveaskog som ska genomsyra både det strategiska och det dagliga arbetet. För att nå framgång är det viktigt att arbeta systematiskt och följa upp hur det går på både lokal nivå och företagsnivå, säger Lisa Liljenstrand, HR-partner på Sveaskog.

Ökad medvetenhet med jämställdhetsutbildning

För att vi ska kunna attrahera, behålla och dra nytta av de fördelar som en större mångfald innebär är det viktigt att vi arbetar med vår kultur, det vill säga på vilket sätt vi bemöter varandra och hur öppna och inkluderande vi är. Kring årsskiftet 2015/2016 fick alla chefer i uppdrag att hålla en webbaserad jämställdhetsutbildning för sina medarbetare.

- Utbildningen höjde medvetenheten och kompetensen på jämställdhets- och mångfaldsområdet bland både chefer och medarbetare och ledde i sin tur till ett antal lokala initiativ. Bland annat har totalt 59 personer hos våra entreprenörer inom logistik, vägar, skogsvård och avverkning genomgått en webbaserad jämställdhetsutbildning under ledning av sina kontaktpersoner på Sveaskog (det vill säga avverkningsledare, skogsskötselledare, vägmästare och logistiker), säger Lisa Liljenstrand.

Jämställdhetsutbildningen är numera ett obligatoriskt inslag på introduktionsdagen för nyanställda, där en halv dag ägnas åt utbildning och diskussion kring bland annat jargong, mångfald, normer och genus under ledning av Sveaskogs chefsjurist.

Ökad upplevelse av likabehandling

I medarbetarundersökningen 2017 framkom glädjande nog att andelen kvinnor som anser att kvinnor och män behandlas lika inom Sveaskog har ökat från 53 till 72 procent sedan 2013. Detta är något som följs upp i vår medarbetarundersökning vartannat år.

För mer information:

Lisa Liljenstrand

Lisa Liljenstrand

HR-partner

Jämnare könsfördelning

Sedan några år tillbaka bedriver Sveaskog ett aktivt arbete för en jämnare könsfördelning inom alla delar av företaget. Störst förändring har skett inom marknadsområdena och de skogliga befattningarna. Inom ett av marknadsområdena har andelen kvinnor ökat från 8 till 20 procent sedan 2013.