Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Tyngre fordon – bättre för miljön

Tyngre fordon – bättre för miljön

Med sina 4 300 mil väg är Sveaskog Sveriges näst största väghållare. Sedan 1 juli 2018 är hela Sveaskogs vägnät öppet för lastbilar som väger 74 ton. För att utvecklingen ska få full effekt behöver även det statliga vägnätet bli tillgängligt för tunga fordon. Både skogsnäringen och klimatet tjänar på det. 

Nyheter | 2018-10-19

 

- Vi hoppas på att politiken ska satsa på Sveriges vägar och därmed även på miljön, säger Torsten Wiborgh, anläggningsingenjör och samordnare för Sveaskogs vägmästare. 

Nyligen träffades Sveaskogs vägmästare i Storforsen, utanför Älvsbyn, för att utbyta erfarenheter med varandra. Tillsammans ansvarar de för sammanlagt 4300 mil vägar runt om i Sverige. 

- Nu satsar vi på upprustning av våra vägar och broar. Förutom underhåll bygger vi cirka 25 mil ny väg i Sverige, säger Ulf Lundqvist, vägmästare i Norrbotten. 

Torsten Wiborgh fyller i:
- Vi kör nu med fulla laster. I flera år har vi medverkat och drivit projekt runt så kallade HTC-fordon vilket gjort att vi snabbt kommit igång med 74-tons lastbilar, säger Torsten Wiborgh.

På plats i Storforsen fanns även Eklunds Åkeri, som är ett av de företag i norra Sverige som investerat stort i de nya fordonen. Med sig hade Anders Eklund två av sina 74-tonsfordon.

- I och med att det är fler axlar så blir det lägre last per axel trots den ökade totalvikten. Som förare känner du att 74-tonsekipaget har en stabilare gång och att du har ett mäktigare ekipage. Nu har vi kört ett par laster och märker helt klart att vi fraktar mer virke och massaved per mil och bränsle än tidigare. Bra för förarna med mer effektiv körning och bra för miljön med mindre CO2 utsläpp, säger Anders Eklund, vd på Eklunds Åkeri.

- Genom att köra med 74-tonsbilar kan vi öka nyttolasten med 25 procent och minska utsläppen med 8-10 procent utan att axeltrycket ökar. Det är även positivt för trafiksäkerheten då antalet lastbilar minskar i trafiken, säger Torsten Wiborgh.

Den 1 juli 2018 öppnades delar av vägnätet för den nya bärighetsklassen BK4 och därmed för lastbilar på upp till 74 ton, jämfört med den tidigare gränsen på 64 ton. Bärighetsklass BK4 gör det möjligt att använda tyngre fordon på delar av vägnätet vilket effektiviserar skogsnäringens transporter och bidrar till att stärka  konkurrenskraften. Färre fordon kan ta samma mängd gods, vilket är bra för både skogsföretag och klimat. Trafikverket har i dag en vision om att upplåta hela BK1-vägnätet för BK4 i framtiden. 

- Vi har en önskan om att det ska gå snabbare med upplåtandet av ytterligare BK4-vägar än vad som är planlagt från Trafikverket. De har sagt att hela BK1-nätet ska vara BK4 under en 24-årsperiod och det är för långsamt. .

- Det kommer att krävas en hel del förstärkningsarbeten för att kunna upplåta en större del av vägnätet för BK4. Särskilt när det gäller broar. Fem kluster är upplåtna över landet för 74-tonsekipage. Av dessa är Piteåklustret det största vilket har medfört att det är praktiskt och ekonomiskt möjligt att investera i 74-tonsfordon. Sveaskog, entreprenörer och miljön tjänar på större laster, färre lastbilar och minskat utsläpp. En vinstlott helt enkelt, säger Ulf Lundqvist vägmästare Norrbotten.

 

För mer information

Fakta: Bärighetsklasser

  • Bärighetsklass, BK, är den klassificering som används för att gradera hur tunga fordon en bro eller en väg i det allmänna vägnätet får belastas med.
  • BK1 tillåter max 64 tons bruttovikt. Majoriteten av det allmänna vägnätet har BK1.
  • BK4 är en ny klassificering på delar av vägnätet där max 74 tons bruttovikt gäller.
  • Enskilda vägar är inte klassificerade utan regleras med lokala bestämmelser.