Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Upp, ner och mer - Jan Wintzell om behovet av forskning

Upp, ner och mer - Jan Wintzell om behovet av forskning

I början av januari hölls en konferens kring Skogsnäringens Forskningsagenda 4.0 där skogsnäringens gemensamma forsknings- och utvecklingsbehov presenterades. En av talarna var Sveaskogs Jan Wintzell, chef för affärsutveckling och innovation, som lyfte fram FoU-områden av speciell vikt ur skogsbrukets perspektiv.

Nyheter | 2018-01-17

Ett övergripande tema för konferensen var hur Skogsnäringens Forskningsagenda driver tillväxt i världens bioekonomi. Jan Wintzell förde fram skogsbrukets FoU-behov under tre rubriker med tydliga budskap om vad som önskas från FoU-insatserna: UPP, NER och MER.

Om man kort skall sammanfatta presentationen och innehållet under respektive rubrik så framstår att skogsproduktion och produktiviteten i skogsbruket ska UPP, att kostnad för skogsvård, drivning och miljöpåverkan ska NER samt att MER användning och värde av den brukade veden och skogen måste till.

– En satsning på biobaserad samhällsekonomi förutsätter ökad och uthållig tillgång på biomassa. Det handlar om kunskap, teknik och metoder för hållbar skogsodling och skogsproduktion för att möta såväl höga ekonomiska som miljömässiga krav, berättar Jan Wintzell. 

Magnus Wikström, teknisk direktör Billerud Korsnäs och Jan Wintzell, chef affärsutveckling och innovation Sveaskog.

Sveaskog ledande inom skogsvård

Som ett av många exempel på hur Sveaskog bedriver FoU- och innovationsarbete tar han Sveaskogs affärsområde Svenska Skogsplantor. SSP har på ett mycket framgångsrikt sätt tagit fram såväl plantmaterial som metoder som förbättrad föryngrings- och produktionsförmåga i våra skogar.

Ett annat område där Sveaskog varit ledande och framgångsrikt är inom skoglig planering där en hög grad av digitalisering skapat förutsättningar för effektiv skogsvård och drivning. Stora kostnader ligger i genomförandet av skogsvård och drivning där fortsatt mycket FoU behövs. Sveaskog deltar aktivt i detta arbete och i kommersialisering av ny teknik tillsammans med innovatörer och teknikleverantörer, till exempel i framtagande av en bandgående skotare.  

Fokus på att öka värdet av skogen

På konferensen var det också stort fokus på de biprodukter och restströmmar som produktion av de primära skogsprodukterna medför. Trävaror och pappersmassa har fått sällskap av bland annat textilier, drivmedel, gröna kemikalier och biokompositer.

Det pågår intressant forskning på flera håll och Jan Wintzell nämner BioInnovation och TreeSearch som två goda exempel på samverkan mellan branschaktörer för att ta fram nya produkter och användningsområden för vedråvara.

– Sveaskog deltar i dessa men har därtill lagt speciellt fokus mot att öka användningen av restprodukter från skogen och industrin för att på så vis öka användning, värde och lönsamhet i vedens värdekedja. Konkreta exempel på detta är utveckling av teknologi för tillverkning av biodrivmedel från svartlut och grot, fortsätter Jan Wintzell. 

Viktigt att skapa tillgång på biomassa

Slutligen lyfter Jan Wintzell behovet av mer förtroende. En uthållig tillgång på biomassa krävs för att klara övergången till en biobaserad samhällsekonomi. Här fyller FoU en viktig uppgift, inte minst för att kommunicera de värden och möjligheter som den hållbart brukade skogen erbjuder för såväl samhälle som klimatet, något som bidrar till att skapa förtroende för vårt brukande av skogen.

För mer information: