Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Bästa resultatet någonsin för Sveaskog

Bästa resultatet någonsin för Sveaskog

Sveaskogs operativa rörelseresultat för helåret 2018 uppgick till 1 422 MSEK (1 248), en ökning med 14 procent jämfört med 2017. Resultatet är det bästa någonsin för Sveaskog. Detta i kombination med en stark kapitalstruktur möjliggör för styrelsen att föreslå årsstämman en höjd utdelning till 1 100 MSEK (900).

Pressmeddelanden | 2019-01-28

- Ett bra marknadsläge har medfört högre priser på våra produkter. Utöver detta har vi trots besvärliga avverkningsförhållanden under en stor del av året förbättrat vår samlade produktivitet och resultat i fasta priser, säger Sveaskogs VD Per-Olof Wedin.

Användningsområdena för skogsråvaran ökar och därmed efterfrågan. En viktig uppgift för Sveaskog är därför att satsa på ökad tillväxt i skogen.

- Vi planerar därför att öka de arealer vi gödslar och även andelen förädlade plantor. Vi fortsätter också vårt arbete med att säkerställa att påverkan på land och mark till följd av skogens brukande minimeras och att den biologiska mångfalden kan öka, säger Per-Olof Wedin.

Varje år avverkar Sveaskog på flera tusen platser runt om i Sverige. I samtliga fall görs naturvärdesinventeringar innan avverkning i syfte att ta nödvändig hänsyn för att bevara hotade miljöer och arter. Samtliga naturvärdesbedömningar finns nu tillgängliga på Sveaskogs hemsida.

- Vi arbetar med ständiga förbättringar och en utökad dialog med till våra skogar knutna intressenter. Genom transparens och samverkan ser vi möjligheter att fortsatt förbättra vårt skogsbruk, avslutar Per-Olof Wedin.

1 januari – 31 december 2018

  • Nettoomsättningen, som omfattar såväl leveranser från egen skog som externt anskaffad skogsråvara, ökade med 12 procent till 6 971 MSEK (6 206). Priserna ökade i genomsnitt med 11 procent och de totala leveransvolymerna ökade med en procent.
  • Det operativa rörelseresultatet ökade med 14 procent och uppgick till 1 422 MSEK (1 248). Den positiva effekten av högre priser har till viss del motverkas av fyra procents lägre leveransvolymer från egen skog där marginalerna är högre än för externt anskaffad skogsråvara. Däremot har kostnader i samband med skogsbränder och minskad försäljning av mark som inte är skogsmark påverkat resultatet negativt.
  • Direktavkastningen uppgick till 5,4 procent (4,8). 
  • Den redovisade värdeförändringen på växande skog uppgick netto till 1 697 MSEK (200).  Förbättringen är en engångseffekt främst till följd av ändrad diskonteringsränta och övriga bedömningar i samband med beräkning av det verkliga värdet på de biologiska tillgångarna. Värdeförändringen har ingen kassaflödespåverkan.
  • Årets resultat ökade med 129 procent och uppgick till 3 168 MSEK (1 384) motsvarande 26,76 kr (11,69) per aktie. Utöver ett förbättrat resultat har förändrade bolagsskatteregler medfört en positiv resultateffekt om 505 MSEK.

För mer information:

Per Matses

Per Matses

Vice vd och CFO