Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Delårsrapport januari-mars 2019: Fortsatt bra marknadsläge trots viss konjunkturavmattning

Delårsrapport januari-mars 2019: Fortsatt bra marknadsläge trots viss konjunkturavmattning

Sveaskogs operativa rörelseresultat för det första kvartalet 2019 ökade med 30 procent till 509 MSEK (393) jämfört med motsvarande period 2018. Marknadsläget anses fortsatt starkt med förhållandevis höga priser på såväl massa som för sågade trävaror.

Pressmeddelanden | 2019-04-24

Första kvartalet 2019:

  • Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 1 924 MSEK (1 649). Priserna ökade i genomsnitt med 11 procent medan de totala leveransvolymerna var i stort sett oförändrade.
  • Det operativa rörelseresultatet ökade med 30 procent och uppgick till 509 MSEK (393). Resultatförbättringen är främst en effekt av högre priser.
  • Direktavkastningen, mätt under rullande 12 månader, uppgick till 5,7 procent (4,7).
  • Den redovisade värdeförändringen på växande skog uppgick till netto 113 MSEK (63), värdeförändringen har ingen kassaflödespåverkan.
  • Kvartalets resultat ökade med 35 procent och uppgick till 521 MSEK (387), motsvarande 4,40 kr (3,27) per aktie.

Kommentar från Sveaskogs vd Per-Olof Wedin:

Ett bra marknadsläge har medfört högre priser på våra produkter i förhållande till motsvarande period föregående år, vilket förbättrat marginalerna för såväl leveranser från egen skog som för externt anskaffad skogsråvara. Gynnsamma avverkningsförhållanden hittills i år, jämfört med föregående år, har gett lägre avverkningskostnader.

Marknadsläget är fortsatt starkt med förhållandevis höga priser på såväl massa som för sågade trävaror. En viss mattning i konjunkturen kan skönjas för sågade trävaror till följd av en minskad byggaktivitet. Minskningen sker dock från höga nivåer. Investeringarna inom svensk skogsindustri fortsätter, vilket är glädjande för Sveaskog som råvaruleverantör.

För mer information, kontakta

Per Matses

Per Matses

Vice vd och CFO

Sveaskogs presstjänst

Tel: 08-655 90 50 08-655 90 50