Ekopark Öjesjöbrännan – fem år efter den stora skogsbranden

Ekopark Öjesjöbrännan – fem år efter den stora skogsbranden

Den varma sommaren 2014 drabbades Västmanland av en omfattande skogsbrand. Runt 15 000 hektar skog eldhärjades i området mellan Sala, Fagersta och Norberg.

Nyheter | 2019-08-27

Sveaskog valde 2015 att av hela sitt branddrabbade område på 1 500 hektar upprätta Ekopark Öjesjöbrännan. Ambitionen är att skapa Sveriges största sammanhängande lövskogsområde.

Följ med och se vad som har hänt i området fem år efter branden.