Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Grön teknik med skogen som bas

Grön teknik med skogen som bas

Världsunik teknik som kan ersätta fossil olja. Det svenska företaget SunCarbon AB står bakom konceptet, som kan bli en del i målet att omvandla Sverige till en bioekonomi. Med det i åtanke gick Sveaskog in som delägare. 

Nyheter | 2019-12-02

Frågan som startade allt: tänk om ligninet i svartluten, den restprodukt som uppstår vid cellulosatillverkning, skulle kunna ersätta delar av Sveriges och världens användning av fossil olja?

Fram till nu har svartluten delats upp i kokkemikalier, som massabruken vill återanvända, och lignin, som eldas upp i sodapannan. Ligninolja kan ersätta fossil råolja i många produkter. Men det kräver att råvaran är av mycket hög kvalitet och renhet. Det är här SunCarbon kommer in i bilden. Företaget har tagit fram en världsunik teknik och process som både utvinner och förädlar ligninet på samma gång.

– Vi får ett väldigt rent lignin. Ingen annan har en så komplett lösning, säger Linnéa Kollberg, forskningsingenjör på SunCarbon.

Ligninolja kan ersätta fossil olja

Ligninolja kan ersätta fossil råolja i petroleumraffinadierier, där den blir till bensin och diesel. Drivmedelsbranschen har varit tidiga med att visa intresse, eftersom reduktionsplikten skapar incitament att ersätta fossila med gröna biobaserade drivmedel. Men lignin har långt större potential än så, enligt Linnéa Kollberg.

– På sikt ser vi att den här produkten kan användas för att ersätta fossil olja i produktion av bulkkemikalier eller plattformkemikalier. Exempelvis kan ligninoljan göras till nafta som kan processas vidare till eten och polyeten, som är grunden för tillverkning av många plaster och läkemedel, säger hon.

Sveaskog delägare i SunCarbon

Under sommaren gick Sveaskog in som tredjedelsägare i SunCarbon AB – Preem äger lika mycket och bolagets tre grundare äger den sista tredjedelen – inte minst för dess teknikmöjligheter i omställningen till framtidens tuffa klimatmål.

En god investering, sett till Sveaskogs ambition att skapa största möjliga ekonomiska värde, samhällsnytta och klimatvärden ur den skogsresurs man förvaltar, enligt Jan Wintzell, chef för affärsutveckling och innovation på Sveaskog.

– Ur en restström gör vi högvärdiga produkter och ökar värdet och användningen av ved. Det här skapar nya intäktsströmmar och ökad sysselsättning i skogsnäringen och är samtidigt bra för klimatet och för målet att omvandla Sverige till en bioekonomi, säger han.

Möjligheter för massabruken

Genom att ta lignin ur svartluten avlastas sodapannan, som ofta är en flaskhals i massabruket.

– Det gör att bruket på samma gång kan öka produktionen av cellulosa, vilket ökar lönsamheten, säger Jan Wintzell.

SunCarbon beräknar att om tio av Sveriges 21 massabruk installerar tekniken skulle Sverige kunna producera mellan 500 000 och en miljon ton ligninolja per år, motsvarande nästan lika många kubikmeter färdigt bränsle eller cirka fem till tio procent av Sveriges totala drivmedelsförbrukning.

– Det absolut mest kostnadseffektiva sättet att sänka fossila koldioxidutsläpp från transportsektorn är att använda biodrivmedel. Lignin är en väldigt bra råvara, säger Linnéa Kollberg.

Produktionsanläggning i drift senast 2022

Tekniken finns och är inom kort kommersiellt tillgänglig. En första produktionsanläggning i Sverige förväntas stå klar och vara i drift senast 2022.

– Sverige ska vara ett föredöme i den gröna omställningen. Det här är en världsunik svensk teknologi. Att kunna exportera den till resten av världen stärker och positionerar Sverige som en ledande aktör inom den biogena kolframställningen och omställningen till en grön ekonomi med skogen som bas, säger Jan Wintzell.

 

Texten är hämtad från vår företagstidning Forum Sveaskog nr3 2019.

För mer information 

Fakta

  • Om det byggs SunCarbonanläggningar vid tio massabruk i Sverige blir den årliga produktionen av ligninolja mellan 500  000 och en miljon ton per år. Det motsvarar 500  000 till en miljon kubikmeter bränsle per år.
  • En gallrad svensk tall innehåller cirka 25 procent lignin (baserat på vikt). Jämfört med tallolja, som bara utgör någon enstaka procent av trädets vikt, är potentialen mycket större för ligninbaserade material.
  • Under 2017 såldes cirka nio miljoner kubikmeter drivmedel totalt i Sverige, varav drygt 1,9 miljoner kubikmeter motsvarades av biodrivmedel.
  • En genomsnittlig svensk bil kör cirka 1  250 mil per år. Med en bränsleförbrukning på 0,7 liter per mil blir det 875 liter per bil och år. Produktionen från tio bruk skulle räcka till att förse drygt en miljon bilar med drivmedel. Det är ungefär en fjärdedel av alla personbilar som var registrerade i Sverige år 2015.