Sågspån används som råvara vid produktion av förnybara drivmedel

Sågspån används som råvara vid produktion av förnybara drivmedel

Under hösten påbörjas bygget av Pyrocells pyrolysanläggning vid Setras sågverk i Gävle som kommer omvandla sågspån till pyrolysolja. Pyrolysoljan raffineras därefter på Preems raffinaderi i Lysekil till förnybara drivmedel. 

Nyheter | 2019-09-16

Pyrolysanläggningen beräknas vara klar 2021 och kommer när den tas i bruk producera cirka 25 000 ton pyrolsolja per år.

Pyrocell ägs gemensamt av Setra och Preem och spelar en viktig roll i produktionen av förnybara drivmedel. Setra ägs till 50% av Sveaskog. 

Sveaskog har som vision att visa vägen till ett hållbart samhälle och vara ledande i utvecklingen av ett hållbart skogsbruk.

 

Läs mer