Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Restaurering av vattendrag Kronoalxfisket

Sveaskog återskapar naturliga strandzoner vid Mörrumsån

Sveaskog återskapar naturliga strandzoner och livsmiljöer för ökad biologisk mångfald vid Tången vid Mörrumsån. Syftet med arbetet är att återskapa miljöer för arter som minskat eller försvunnit längs ån.

Pressmeddelanden | 2019-09-16

Genom att återföra stora stenblock, grus och ved, så återskapar nu Sveaskog naturliga strandzoner och livsmiljöer för både djuren i vattnet och i anslutning till det längs med Mörrumsån. 

- Åtgärderna ger bland annat öringen mer skydd och gömslen samt skapar naturligt grunda områden med lagom stark ström för öringen i yngelfasen. Insatserna med stock och sten innebär också mer insektslarver, vilket gynnar fågelarter som strömstare och kungsfiskare, säger Ida-Maria Rigoll, platschef och fiskemästare vid Mörrums Kronolaxfiske.

Mörrumsån har sedan lång tid haft stor betydelse för människan. Dess vatten har använts för kraftproduktion och som transportväg men även som skafferi. Idag används Mörrumsån som kraftkälla, rekreation, naturturism och lustfiske. Fisket är världskänt och omsätter ca 50 miljoner kronor till regionen varje år.

Även om många av de tidigare aktiviteterna sedan länge har avstannat så påverkar de fortfarande livet i och i anknytning till ån i olika omfattning. Följden av detta blir att strömmen blir mindre varierad, bottensubstratet blir packat och finare material spolas i väg. Vilket medför att artrikedomen minskar. Exempelvis har den viktiga kantzonen helt ändrat karaktär, vilket påverkar öringens möjlighet till skydd och gömsle längs ån.

För mer information:

Ida-Maria Rigoll

Ida-Maria Rigoll

Platschef Mörrums Kronolaxfiske

Tel: 010-544 98 45 010-544 98 45 , 070-295 33 45 070-295 33 45

Skicka e-post till Ida-Maria

Sveaskogs presstjänst

Tel: 08-655 90 50 08-655 90 50