Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Sveaskog erbjuder entreprenörer utbildning i jämställdhet, mångfald och inkludering

Sveaskog erbjuder entreprenörer utbildning i jämställdhet, mångfald och inkludering

Nu erbjuder Sveaskog sina entreprenörer utbildning i likabehandling. Sveaskog har i flera år arbetat aktivt och målinriktat med frågorna vilket har gett goda resultat. Bland annat en jämnare könsfördelning och ökad upplevelse av likabehandling.

Pressmeddelanden | 2019-11-14

I arbetet för ökad inkludering behövs kunskap och insikt. Normer kan vara svåra att upptäcka, just därför att de är så självklara. Målet med utbildningen i jämställdhet, mångfald och inkludering, som Sveaskog nu erbjuder entreprenörer via Skötselskolan, är att de nya kunskaperna ska kunna användas i arbetet för en mer inkluderande arbetsplats.

– Som Sveriges största skogsägare arbetar vi för att skogen ska vara en bransch där alla kan trivas och växa. Vi vet att skogsnäringen har utmaningar när det gäller kompetensförsörjning och vi vill på detta sätt hjälpa till att stärka våra entreprenörers och ytterst branschens attraktionskraft, säger Hannele Arvonen, vd på Sveaskog.

Att arbetet med likabehandling är viktigt belystes ytterligare nyligen när Nätverket för yrkesverksamma kvinnor i skogen (Nyks) uppmärksammade sexistiska inslag i marknadsföringen hos ett finskt skogsmaskinbolag.

– Den aktuella kalendern är ett tydligt tecken på att vi behöver fortsätta arbeta med de här frågorna i branschen och att vi inte kan slå oss till ro. Vår satsning på att erbjuda våra entreprenörer utbildning är en del i det arbetet, säger Marie Stålnacke, HR-chef på Sveaskog.

Sveaskog har arbetat aktivt och målinriktat under många år med dessa frågor och kommit en bit på väg. Till exempel har andelen kvinnor inom marknadsområdena (skogliga befattningar) mer än fördubblats under de senaste åren.

– Entreprenörerna har dock sällan samma resurser som vi att arbeta med detta. Genom att erbjuda utbildningen kan vi stötta dem i arbetet med att bli mer attraktiva som arbetsgivare för fler, säger Lisa Liljenstrand, HR-partner på Sveaskog.

Förutom en jämnare könsfördelning har Sveaskogs arbete för en mer inkluderande kultur resulterat i att andelen kvinnor som upplever att män och kvinnor behandlas lika inom Sveaskog ökat från 53 till 75 procent sedan 2013. En bra kultur är en förutsättning för att kunna attrahera och behålla en mångfald av medarbetare.

För mer information, kontakta: 

Marie Stålnacke

Marie Stålnacke

HR-chef

Tel: 0771-787 000 0771-787 000

Skicka e-post till Marie

Född 1966.
Anställd 2019. 

Fil.kand. Personal- och arbetslivsfrågor. Tidigare erfarenhet: Ledande befattningar inom Stora Enso med ansvar för HR, kommunikation, arbetsmiljö och säkerhet. HR-direktör vid Lantmäteriet med ansvar för HR, forskning och
omvärldsfrågor.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Sveaskog Baltfor.

Sveaskogs presstjänst

Tel: 08-655 90 50 08-655 90 50