Sveaskog föreslår 1100 MSEK i utdelning

Sveaskog föreslår 1100 MSEK i utdelning

Sveaskog presenterar idag sin årsredovisning för 2018. Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning på 1100 MSEK till ägaren svenska staten, en höjning med 200 MSEK från förra året.

Pressmeddelanden | 2019-03-13

- Sveaskog har en stark finansiell ställning och sty­relsen föreslår årsstämman en utdelning på rekord­höga 1 100 MSEK (900). Med tanke på snö, torka, bränder och barkborreangrepp i södra Sverige är det inget annat än ett mycket bra resultat, skriver styrelsens ordförande Eva Färnstrand i ordförande-ordet i Årsredovisningen.

Sveaskogs operativa rörelseresultat för helåret 2018 ökade med 14 procent till 1 422 MSEK (1 248). Resultatet är det bästa hittills för Sveaskog. En stor del av förbättringen är en följd av ett bra marknads­läge vilket medfört högre priser på Sveaskogs produkter. 

- Sveaskog kan nu lägga ytterligare ett fram­gångsrikt år bakom sig. Genom våra anställda och våra entreprenörer har vi lyckats leverera 11 miljoner kubikmeter skogsråvara till kunderna, skriver vd Per-Olof Wedin i vd-ordet i Årsredovisningen

För mer information

Per Matses

Per Matses

Vice vd och CFO