Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Sveaskog kommenterar området Njuöniesvarrie, Sorsele kommun

Sveaskog kommenterar området Njuöniesvarrie, Sorsele kommun

Med anledning av uppgifter/diskussioner om Sveaskogs arbete i skogsområdet Njuöniesvarrie, Sorsele kommun i Västerbotten.

Uppdaterad 2019-11-08

Området som diskuteras heter Njuöniesvarrie och är ett väldokumenterat område ur naturvårdssynpunkt. Sveaskog, Skogsstyrelsen och den ideella naturvården har under åren besökt området vid ett flertal exkursioner för att avgöra vad som är skyddsvärd skog och vad som är produktionsskog.

Flera av de avverkningsanmälningar som hänvisas till i uppgifterna är gamla och inte längre aktuella. På Sveaskogs hemsida går det att se att stora delar av den skog som finns på Njuöniesvarrie i dag redan är undantagen från produktion på grund av sina höga naturvärden.

Sveaskog avverkar inga skogar som klassas som naturvårdsskogar. Vi jobbar ständigt med att se till att klassningarna är aktuella och relevanta. I de fall där vi upptäcker att data inte är aktuell och höga naturvärden inte finns, kan istället skogen komma att klassas som produktionsskog. Det är en del av alla kvalitetshöjande insatser vi arbetar med för att kunna uppfylla båda uppdragen naturvård och skogsbruk. På samma sätt kan en skog som i ett första skede har blivit klassad som produktionsskog, vid en kartläggning, visa sig ha höga naturvärden och därmed bedöms som naturvårdsskog.

De rödlistade arter som dokumenterats i exkursionerna återfinns inom de områden som avsatts som naturvårdsskog och de substrat som arterna kräver (exempelvis död ved och gamla träd) återfinns både inom de avsatta områdena och inom de hänsynsytor som lämnas vid avverkning i produktionsskog.

Området som är aktuellt för avverkning räknas inte som en nyckelbiotop eller som naturvårdsskog. Den här bedömningen delas av tillsynsmyndigheten Skogsstyrelsen, som också menar att den naturvårdshänsyn vi som markägare har planerat på Njuöniesvarrie är god.

Vi jobbar ständigt med kvalitetssäkring av våra naturvårdsskogar, vilket innebär att vi höjer kvaliteten på våra avsättningar. De aktuella avsättningarna hittar ni alltid på vår hemsida.

Av all Sveaskogs skog i Sorsele kommun, och som har uppnått lägsta avverkningsbara ålder, är 60 procent idag avsatt som naturvårdsskog. Då har vi inte räknat med den generella miljöhänsyn som vi lämnar vid avverkning i produktionsskog, vilket ökar andelen skyddad skog i kommunen ytterligare. Av Sorsele kommuns totala yta, som motsvarar Hallands och Blekinges yta tillsammans, är i dag 53 procent skyddad på olika sätt. 

För mer information

Sveaskogs presstjänst

Tel: 08-655 90 50 08-655 90 50