Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Sveaskog kommenterar föryngringsåtgärder i Ore, Rättvik

Sveaskog kommenterar föryngringsåtgärder i Ore, Rättvik

I Ore finns många skyddsvärda områden och värdefulla skogar där skogsbruket behöver anpassas för att säkra den biologiska mångfalden. Därför har Sveaskog avsatt mer än hälften av alla skogar över 80 år i Rättviks kommun för naturvård.

Till det kommer alla hänsynsytor som lämnas i produktionsskogarna. Med hänsynsytor avses att träd/trädgrupper, kantzoner och hänsynskrävande omgivningar, biotoper, lämnas kvar i skogen när vi bedriver skogsbruk.

Sveaskog avverkar inte en hel skog, utan lämnar alltid minst hänsyn för arter utifrån ett landskapsperspektiv. Sveaskog utför inte heller skogsbruk i skog som vi eller myndigheterna bedömt som skyddsvärd. 

Inför de planerade åtgärderna har såväl Skogsstyrelsen som Länsstyrelsen besökt den aktuella platsen. Länsstyrelsen har inte bedömt området som värdefullt nog för att bilda reservat och Skogsstyrelsen har inte ansett att de aktuella områdena utgör nyckelbiotoper.

Vårt skogsbruk ska alltid sträva efter att skapa bättre värden. Både idag och för framtida generationer - oavsett om det gäller klimatnytta, biologisk mångfald, ekonomi eller sociala värden.

 

För mer information

Sveaskogs presstjänst

Tel: 08-655 90 50 08-655 90 50