Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Påfågelöga

Domäns hjälpfond bidrar till att många får ekonomisk hjälp i vardagen

Sedan 1920-talet har stiftelsen Domäns hjälpfond delat ut bidrag till tidigare Domänverksanställda och deras efterlevande för att stödja dem och förgylla tillvaron. I år har 85 personer beviljats ekonomiskt bidrag och 877 000 kronor har delats ut. 

Nyheter | 2020-05-25

Extratillskottet i form av det ekonomiska bidraget från Domäns hjälpfond är mycket välkommet för mottagarna. Det innebär en frihet att kunna använda sina pengar till något annat än vardagens måsten, det kan användas till egenvalda aktiviteter. Trots att många av de äldre har arbetat mycket så har det inte resulterat i någon större pension.

- När jag fick bidraget blev jag så glad, berättade Barbro, en av de tidigare mottagarna, härom året. Hon köpte nya skor och gjorde en resa i Bergslagen tillsammans med sin dotter, och de passade även på att besöka Barbros släktingar i Varberg.

– Det var en frihet att kunna använda sina pengar till något annat än vardagens måsten, menade Barbro.

Kunnig medarbetare nyckelperson i fondförvaltningen

För drygt tio år sedan började Olle Dahlström, då medarbetare på Sveaskogs finansavdelning, arbeta aktivt med Domänfonden. Med sin gedigna kunskap och bakgrund i finansvärlden har han blivit en viktig person för förvaltningen av fondens resurser, inte minst i kontakterna med banken kring placeringarna. Numera är Olle pensionär, men arbetar ett antal timmar med just placerings- och bidragsfrågor för Domänfonden.

- Jag tycker att det är både roligt och tillfredsställande att fortsätta att arbeta med Domäns hjälpfond. Man känner verkligen att de här pengarna når människor som har stora behov och det värmer hjärtat. Kan jag vara med och bidra så att det blir verklighet så är jag glad, säger Olle Dahlström.

Tidigare svårt att hitta mottagare av fondens medel

Ursprungligen omfattades bara tjänstemän, men 2013 ändrades stadgarna så att även kollektivanställda och deras efterlevande nu har möjlighet att söka bidrag. Olle har tidigare arbetat med Sveaskogs historiska pensioner, det vill säga en pensionsskuld riktad till före detta medarbetare i Domänverket. Denna grupp, som bestod av både tjänstemän och kollektivanställda, blev en stor grupp man först vände sig till för att berätta om Domäns hjälpfond.

- Genom ett bra samarbete med Statens pensionsverk fick vi tillgång till namn och adresser och kunde nå denna stora grupp. År 2014 kunde vi för första gången nå en mottagarkrets på nästan 4000 personer av vilka cirka 90 procent var från gruppen kollektivanställda. De senaste åren har fonden fått mellan 80 och 140 ansökningar. Efter att ha gått igenom ansökningarna är det normalt 70-80 personer som får bidrag. Vi har de senaste fem åren i genomsnitt delat ut cirka 600 000 kronor per år. Fonden har för närvarande skattebefrielse vilket innebär att den till största del delar ut medel till personer med en årsinkomst på högst 200 000 kronor.

Givande kontakter med tacksamma mottagare

- Jag och kollegorna på Sveaskog som jobbar med Domänfonden har varje år kontakt med olika personer som söker bidrag. Ibland är det medmänniskor som har stora ekonomiska behov på grund av olika skeenden och händelser i livet. Några har till exempel inte haft medel att betala för omfattande tandvård som blivit akut. Där har vi kunnat gå in med fondens medel och hjälpa till vilket naturligtvis känns riktigt bra. Mottagarna blir glada förstås. De har ofta våndats för att kunna klara av olika svårigheter och det kan vara svårt och känsligt att blotta sig som behövande för sin omgivning. Här känner jag att fonden gör stor nytta!

 

Domäns hjälpfond

  • Stiftelsen Domäns hjälpfond grundades år 1924 av dåvarande generaldirektören Karl Fredenberg och hette från början Domänverkets understödsfond.
  • Tanken med fonden var att behövande anställda, före detta anställda eller deras efterlevande skulle kunna söka ekonomiskt bidrag.
  • Bidraget som betalas ut årligen är ett ekonomiskt bidrag för egenvalda aktiviteter.
  • Ursprungligen omfattades bara tjänstemän men 2013 ändrades stadgarna så att även kollektivanställda och deras efterlevande nu har möjlighet att söka bidrag.

Ansökan

  • Ansökan kan göras löpande under året på avsedd blankett där det ska framgå på vilket sätt sökande kvalificerar sig som mottagare och orsaken till hjälpbehovet. I förekommande fall bifogas läkarintyg eller annat intyg som visar behovet. Inkomna ansökningar behandlas och beslut om bidrag fattas på Stiftelsen Domäns Hjälpfonds årsmöte.
  • Ansökan skickas till Sveaskog, Annika Arnedal-Cannehag, 105 22 Stockholm eller med e-post

Ansökningsblankett (pdf)
Ansökningsblankett (word)

Vem kan söka?

  • Enligt stadgarna är det i första hand till behövande anställda och före detta anställda och efterlevande till dessa som bidrag kan delas ut. 
  • Med behövande, enligt stadgarna, avses en person som behöver allmänt stöd för att klara sina normala omkostnader eller en person för vilken särskilda omständigheter orsakat eller orsakar lidande. Det kan vara en person som på grund av olika orsaker i livet har svårt att få ekonomin att räcka till, har hälsoproblem eller hamnat i någon form av livskris.
  • Exempel på detta kan vara låg pension, olycka som drabbat fysiskt och/eller ekonomiskt, olycka som drabbar egendom genom till exempel brand med ekonomiska följder, sjukdom med lång sjukskrivning som följd, barn som drabbats av sjukdom eller handikapp, boproblem som uppstår vid skilsmässa eller som ensamstående förälder.