Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Frågor och svar om Luokta-Mávas och dialogen med renskötseln

Frågor och svar om Luokta-Mávas och dialogen med renskötseln

Nyheter | 2020-11-26

Hur stort område var tänkt att avverkas i Luokta-Mávas?  
Vi hade planerat för att avverka totalt 715 hektar fördelade i mindre avdelningar under ett antal år. Sveaskogs produktiva skogsmark i Luokta-Mávas är ungefär 36 000 hektar.

Har marken här varit brukad tidigare?   
Skogarna är brukade och gallrade och vi har varit öppna med att vi haft för avsikt att bedriva skogsbruk i området. 

Finns det skyddsvärda delar av skogen som ni inte avverkar?
Ja, markerna i Luokta-Mávas innehåller ett antal nyckelbiotoper och dessa var självklart inte planerade att avverkas.

Varför tar inte Sveaskog ut timmer från någon annan plats? 
Sveaskog vill bruka produktionsskogar oavsett var de finns. Den största delen av Sveaskogs mark – 70 procent – ligger inom renskötselområden.

Vilken hänsyn tar Sveaskog inför avverkningar i renskötselområde?  
Vi planerar vår skogsskötsel för att även garantera tillgång till viktiga, sammanhängande betesområden och undantar viktiga hänglavsskogar.

Hur många samråd med samebyar har Sveaskog per år?  
Sammanlagt genomför Sveaskog drygt 160 samråd, varje år, med renskötseln. Både samebyarna och Sveaskog lägger ner mycket arbete i förberedelser inför ett samråd.
      
Strider det mot FSC-certifieringen att avverka i samebyar?
Nej, det gör det inte. Det finns ett omfattande regelverk i FSC för att säkerställa samernas rättigheter. Vårt certifikat granskas årligen av en extern revisor.
  
Kan samebyn överklaga avverkningar?
Ja, klagomål på en certifikatsinnehavares skogsbruk kan lämnas in till svenska FSC. FSC löser inte rättsliga tvister utan ska säkerställa att samisk hävdvunnen renskötsel har möjlighet att påverka hur skogsbruksåtgärder genomförs inom samebyn.

Backade ni bara för att stödet för samebyn blev så stort?
Självklart påverkar kritiken. Men det främsta skälet är att vi vill hitta en lösning för samplanering med samebyn. Det viktigaste just nu är att återskapa en dialog, för att hitta en långsiktig väg framåt tillsammans.

Okej, vad händer nu?
Det viktiga nu är att vi bjuder in till en öppen dialog för att vi hitta nya vägar framåt med bland annat en bra samplanering.

Fakta

  • Huvuddelen av Sveaskogs marker – 70 procent sammanfaller med renskötseln. Renskötselområdet ligger inom Norrbottens-, Västerbottens- Jämtlands län och norra delen av Västernorrlands län samt nordvästra Dalarna. Inom det här området bedrivs renskötsel av medlemmar i olika samebyar.   
  • Det innebär att Sveaskogs skogsbruk och renskötsel samsas om samma marker. För att det ska fungera behöver vi en ömsesidig respekt för varandras verksamhet och en god och långsiktig dialog. Vi samråder med rennäringen när vi planerar, bland annat, föryngringsavverkning och markberedning inom renskötselområdet. Vår målsättning är att renskötseln och det aktiva skogsbruket ska kunna leva och verka sida vid sida på samma marker i generationer framåt.