Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Länsstyrelsen avslår skyddsavskjutning på älg

Länsstyrelsen avslår skyddsavskjutning på älg

Länsstyrelsen i Västerbotten avslår Sveaskogs ansökan om skyddsavskjutning på älg i Lycksele kommun. Bakgrunden till behovet är omfattande och återkommande betesskador av älg inom vinterkoncentrationsområden.

Pressmeddelanden | 2020-02-24

Vi beklagar Länsstyrelsens bristande förståelse för skadesituationen i Västerbottens ungskogar. Det vi upplever som positivt är att vi har de privata markägarna i ryggen, vi har dessa dagar fått många samtal från markägare som uppskattar att betesskadeproblematiken lyfts fram. Vi kommer att överklaga beslutet till Naturvårdsverket.

När avskjutningsmålen under ordinarie jakttid inte uppnås innebär det att stora koncentrationer av vandringsälg samlas under vintertid på vissa specifika områden med ungskog. Dessa ungskogsområden drabbas då av stora betesskador med resultat att skogar som efter 20 års skogsskötsel borde utgöras av fem till sex meter höga träd, istället består av kraftigt nedbetade träd som knappt syns ovanför snötäcket.

Enligt skogsvårdslagen ska markägaren återbeskoga området. Om återbeskogningen inte uppfyller lagkravet riskerar markägaren vite. Sveaskog har högre ambitioner med sitt skogsbruk än att bara klara lagkraven. Företaget eftersträvar en samförvaltning av skog och älg som möter företagets och samhällets förväntningar på en hög och uthållig produktion av förnyelsebar skogsråvara och för kommande generationer.

För mer information

Sveaskogs presstjänst

Tel: 08-655 90 50 08-655 90 50

Fakta

  • Skyddsavskjutning är en benämning på en åtgärd som genomförs för att förebygga skador på egendom som har orsakats av vilda djur. 
  • Under skyddsavskjutning får även fridlysta djur och jaktbart vilt, där ordinarie jakttid löpt ut skjutas, om de förutsättningar som anges i lagstiftningen är uppfyllda. 
  • Det är Länsstyrelsen i det aktuella länet som ger tillstånd för skyddsavskjutning.