Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Länsstyrelsen avslår skyddsjakt på älg – försvårar uppfyllande av skogsvårdslagen

Länsstyrelsen avslår skyddsjakt på älg – försvårar uppfyllande av skogsvårdslagen

Länsstyrelsen i Norrbotten har avslagit Sveaskogs ansökan om skyddsjakt på älg. Omfattande och återkommande betesskador av älgar vintertid innebär att företaget inte kan uppfylla vare sig skogsvårdslagen eller egna skötselmål i de aktuella områdena.

Pressmeddelanden | 2020-02-05

Länsstyrelsen i Norrbotten avslår Sveaskogs ansökan om skyddsjakt.

–Skadesituationen i området är mycket allvarlig och skyddsavskjutning är den sista åtgärden för att kunna komma till rätta med de omfattande betesskadorna kopplade till vandringsälg, säger Mikael Lundberg, skogsvårdschef på Sveaskog.

Vid en helikopterinventering den 22 januari observerades cirka 100 älgar i det aktuella området.

– Den stora koncentrationen av älg kommer att resultera i mycket omfattande betesskador i ett redan hårt drabbat skogsområde. Länsstyrelsens avslag kommer att försvåra våra möjligheter att leva upp till Skogsvårdslagen. Sveaskog kan inte nå uppsatta mål för skogsskötseln och ytterst är det samhället som går miste om förnyelsebar råvara, säger Mikael Lundberg.

– Som situationen nu är planterar vi nya plantor enligt lagkrav, som sedan älgarna äter upp vintertid och vi får vite från Skogsstyrelsen för att vi inte lyckas uppfylla lagkravet återbeskogning. Det här är ett problem för många skogsägare, säger Mikael Lundberg.

Sveaskog kommer överklaga Länsstyrelsens beslut.

För mer information:

Sveaskogs presstjänst

Tel: 08-655 90 50 08-655 90 50

Fakta

  • Skyddsavskjutning är en benämning på en åtgärd som genomförs för att förebygga skador på egendom som har orsakats av vilda djur. 
  • Under skyddsavskjutning får även fridlysta djur och jaktbart vilt, där ordinarie jakttid löpt ut skjutas, om de förutsättningar som anges i lagstiftningen är uppfyllda. 
  • Det är Länsstyrelsen i det aktuella länet som ger tillstånd för skyddsavskjutning.