Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Naturvårdsverket beviljar skyddsavskjutning i Västerbotten – Sveaskog avstår

Naturvårdsverket beviljar skyddsavskjutning i Västerbotten – Sveaskog avstår

Naturvårdsverket bifaller Sveaskogs överklagan gällande skyddsavskjutning av älg i Lycksele kommun, Västerbotten. Sveaskog kommer dock som tidigare meddelats inte att genomföra någon skyddsavskjutning.

Pressmeddelanden | 2020-04-06

Det är positivt att Naturvårdsverket gett sitt bifall i ärendet och ser seriöst på problemet med de betesskador som vinterkoncentrationer av vandringsälg medför. Naturvårdsverkets beslut är tydligt och uttömmande. Men då ärendet dragit ut på tiden hos både Länsstyrelse samt Naturvårdsverket, och att beslutet kommer för sent, i kombination med rådande coronapandemi kommer Sveaskog inte att genomföra en skyddsavskjutning.

Naturvårdsverket är tydlig med att det råder inga tvivel om att skyddsjakt ska medges för att förhindra allvarlig skada. Det betyder dels att betesskadorna är mer omfattande än vad en markägare kan förväntas tåla, dels att det inte finns någon annan lämplig lösning förutom skyddsavskjutning.

Vi kan konstatera att Naturvårdsverket är tydlig med att det inte finns någon begränsning i tid för när skyddsavskjutning kan beviljas, då utgångspunkten för skyddsjakt är behovet att förhindra och förebygga skador av vilt.

Sveaskog delar Naturvårdsverkets uppfattning om att betesskador i första hand ska förebyggas genom jakt under den ordinarie jakttiden. Och vår förhoppning är att vi i den lokala förvaltningen tillsammans med jägarna ska kunna nå uppsatta avskjutningsmål och förebygga behovet av skyddsåtgärder framöver.


För mer information, kontakta:

Sveaskogs presstjänst

Tel: 08-655 90 50 08-655 90 50

Fakta

  • Skyddsavskjutning är en benämning på en åtgärd som genomförs för att förebygga skador på egendom som har orsakats av vilda djur. 
  • Under skyddsavskjutning får även fridlysta djur och jaktbart vilt, där ordinarie jakttid löpt ut skjutas, om de förutsättningar som anges i lagstiftningen är uppfyllda. 
  • Det är Länsstyrelsen i det aktuella länet som ger tillstånd för skyddsavskjutning.