Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Sveaskog kommenterar Luokta-Mávas

Sveaskog kommenterar Luokta-Mávas

Sveaskog har idag beslutat att pausa skogsbruksåtgärderna i de områden där vi inte är överens med Luokta-Mávas sameby. Vi gör det för att skapa utrymme för dialog med samebyn om hur vi tillsammans kan skapa förutsättningar för hur skogsbruket och renskötsel ska kunna samexistera på dessa marker. 

Nyheter | 2020-11-19

- Sveaskog har att balansera en rad olika intressen och verksamheter i skogarna. Ett Norrbotten utan renskötsel är inget Norrbotten och ett Norrbotten utan ett skogsbruk skulle innebära avstannade inlandskommuner där lokala entreprenörer och deras anställda skulle bli utan jobb. Vi behöver även skogsbrukets förnyelsebara råvara för att nå de uppsatta klimatmålen, säger Hannele Arvonen, VD och koncernchef på Sveaskog.

Vi vet att våra planer har fått uppmärksamhet långt utanför Norrbotten och vi har respekt för de känslor som har uppstått. Vi vill med denna kommentar även passa på att balansera bilden av hur vi tänker.

Föryngringsavverkningarna inom Luokta-Mávas renbetesområde var noga planerade för att säkerställa viktigt vinterbete för renarna och samtidigt säkerställa leveranser av förnyelsebar råvara till i första hand sågverks- och träindustrin.

- Jag vill inte ställa rennäringen mot skogsbruket, vi behövs båda två, säger Anette Waara, marknadsområdeschef för Sveaskog i Norrbotten och Västerbotten.

Samebyns sammanlagda renbetesområde är, för att använda det fotbollsplansmått som cirkulerar, ungefär 857 000 fotbollsplaner. Våra avverkningsanmälningar gällde ungefär 300 hektar produktionsskog utspridda över 36 000 hektar (51 400 fotbollsplaner). Storleken på avverkningarna varierade mellan fem och tjugo hektar.

Vid föryngringsavverkning är syftet att få ut så mycket sågtimmer som möjligt, vilket i sin tur kan användas till byggindustrin. Det som inte blir sågtimmer blir förpackningar, viktiga hygienartiklar och engångsprodukter i till exempel sjukvården. Det som blir över efter detta kan i sin tur bli bioenergi eller andra nödvändiga produkter.

Allt detta – både sett ur ett lokalt och ett globalt perspektiv – måste så klart ske parallellt med en rad andra hänsyn: biologisk mångfald och inte minst i dialog med och med hänsyn till renskötselns intresse. Vi tyckte att vi hade tagit de hänsyn som man kunde förvänta sig av oss och kanske mer därtill. Vi hoppas att Luokta-Mávas sameby vill fortsätta att föra en dialog med oss så att vi fortsättningsvis kan bedriva två verksamheter på samma marker.

UPPDATERING 20 november: Sveaskog har meddelat Skogsstyrelsen att vi drar tillbaka alla anmälningar i Luokta-Mávas utom två. Den ena är redan godkänd av Luokta-Mávas och den andra ligger som ett ärende i Förvaltningsrätten. 

För intervjuförfrågningar, vänligen kontakta:

Sveaskogs presstjänst

Tel: 08-655 90 50 08-655 90 50