Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Sveaskog kommenterar markförsäljning inom Maskaure sameby

Sveaskog kommenterar markförsäljning inom Maskaure sameby

Varje sameby är unik och har sina speciella förutsättningar utifrån geografi, topografi och historik. Vårt skogsbruk och samernas renskötsel ska samsas på samma mark. Det fungerar med en ömsesidig respekt för varandras verksamhet och en god dialog. Vår målsättning är att renskötseln och det aktiva skogsbruket ska kunna leva och verka sida vid sida på samma marker i generationer framåt.

I enlighet med de lagar och regler som finns samråder Sveaskog alltid skogsbruksåtgärder med rennäringen. Vår målsättning är att renskötseln och det aktiva skogsbruket ska kunna leva och verka sida vid sida på samma marker i generationer framåt.

Det är riksdagen som har beslutat att statliga Sveaskog ska avyttra tio procent av sitt skogsinnehav från 2002 - för att stärka det enskilda skogsbruket. När en fastighet byter ägare är det den nya skogsägarens ansvar att, enligt skogsvårdslagen, ta hänsyn till renskötseln vid skogliga åtgärder.

Sveaskog genomför drygt 150 samråd per år. Vid ett samråd diskuteras hur olika skogliga åtgärder påverkar renskötseln och hur inverkan kan minimeras. För Sveaskog är denna dialog en naturlig och viktig del av det dagliga arbetet. Från Sveaskogs sida välkomnar vi Maskaure sameby till kommande samråd. Vi hoppas att vi kan upprätthålla en god relation med samebyn och vi vill att renskötsel och skogsbruk ska bedrivas på samma marker i lång tid framöver.

När det gäller påståenden om att Sveaskog skulle avverkningsanmäla naturskogar stämmer inte detta. Tyvärr förekommer det ryktesspridning i den frågan baserat på antaganden och utan saklig grund.

 

För mer information  

Sveaskogs presstjänst

Tel: 08-655 90 50 08-655 90 50