Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Sveaskog kommenterar synpunkter på dialogmöten med Muonio sameby

Sveaskog kommenterar synpunkter på dialogmöten med Muonio sameby

Sveaskog samråder med alla samebyar som grundar sin rätt på urminnes hävd. De samebyar som bedriver koncessionsrenskötsel med tidsbegränsade tillstånd från Länsstyrelsen som inte grundar sig på urminnes hävd, utan på ett tillstånd eller koncession från markägaren, erbjuds en annan form av dialog. 

Muonio sameby, är ett exempel på en sådan sameby. Vi behandlar dem som alla andra koncessionssamebyar med samtal och respekt för den verksamhet de bedriver. Muonio sameby har kritiserat oss för att vi har övergått från samråd till dialogmöten.

All vår skogsmark är certifierad enligt FSC® och PEFC. Det innebär bland annat att vi kontinuerligt har samråd eller dialog med rennäringen runt våra planerade aktiviteter. Våra avverkningar sker i dialog med renskötseln.

Sköter Sveaskog kontakten med Muonio i enlighet med FSC-standard?
Revisorn har granskat ärendet och kommit till slutsatsen att vi följt FSC:s miljöstandard.

Hur genomför Sveaskog dialog och samrådsmöten med samebyar?
Sveaskogs områdesansvariga är de som för dialogen med samebyarnas representanter. Dialogen kan ske antingen inomhus eller ute i fält. Renskötarna får möjlighet att göra en bedömning av de skogliga åtgärdernas påverkan deras verksamhet, både ur landskapsperspektiv och på lång sikt.

Sveaskog har haft dialogmöte med Muonio under hösten 2020
När vi ska utföra åtgärder på våra marker, inom områden där renskötseln verkar, håller vi för att kunna samexistera regelbundet samråd eller samtal med renskötseln om skogsskötselåtgärder. Före en planerad avverkning förs en dialog mellan en representant från berörd sameby och markägare. 

För Sveaskog är denna dialog en naturlig del av det dagliga arbetet.