Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Sveaskog kommenterar synpunkter på insatser vid Melakträsk i Arvidsjaur

Sveaskog kommenterar synpunkter på insatser vid Melakträsk i Arvidsjaur

Den 7 april publicerades uppgifter om att Sveaskog har avverkat skyddsvärd skog i Arvidsjaurs kommun. Här är Sveaskogs kommentar.

Uppgifterna om att Sveaskog ska ha avverkat 200-åriga träd i ett område i Arvidsjaur kommun publicerades i en artikel på organisationen Skydda Skogens hemsida.  Sveaskog menar att uppgifterna är felaktiga och ska nu förklara varför.

Det aktuella beståndets yta är cirka fyra (4) hektar och medelåldern i skogen mellan 140 och 150 år när avverkningen genomfördes vintern 2019.

Det avgränsade området på kartan ovan visar det aktuella beståndet, som Skydda Skogen har gett namnet Melakträsk-Långtjärnen.

Runt hälften av beståndet är lämnat i form av hänsynsytor (mörkt rött, något transparant på kartan) eftersom det är här de äldre träden främst förekommer. Alla övriga spridda och äldre naturvärdesträd är också lämnade, samt där de förekommer i grupper, utmärkta med en grön stjärna på kartan.

Ytan med gammal skog sparas

Det här innebär att halva ytan har sparats för framtiden, just den yta som rymmer de 200-åriga träden. Sveaskog har för avsikt att alltid lämna skogar med höga naturvärden, antingen som naturvårdsskogar eller som naturhänsynsytor, men att bruka de ytor som inte hyser höga naturvärden. Vi tycker det är viktigt att göra avvägningen mellan nyttan för biologisk mångfald och skapa förutsättningar för en fossilfri och cirkulär samhällsekonomi.

Melakträsk-Långtjärnen är ett bra exempel på hur lämnade hänsynsytor förbinder redan avsatta naturvårdsskogarna (i väst och öst, färgade ljusrött) och därigenom skapa ekologisk funktion i landsskapet. Denna korridor förstärks också av de blötare partier (gulrastrerat i kartan) som består av trädbärande och icke-trädbärande våtmarker, även de undantagna från skogsbruk.

Sedan 2019 har Sveaskog inte genomfört någon skogskötsel i det aktuella beståndet.

Hanteras enligt miljöpolicyn

Melakträsk-Långtjärnen ingår i ett större område som staten identifierade som skyddsvärt i början av 2000-talet. Första gången det större området nämndes (markerat med gult i kartan nedan) var i Naturvårdsverkets rapport nummer 5473 (sidan 40). Där framgick att av den produktiva skogs­marken är 34 hektar att betrakta som värdekärna och resterande 3 hektar är arronderings­mark. Det innebär mark som skulle kunna läggas till för att få bra avgränsning vid en eventuell reservatsbildning. 

I en uppföljande rapport skrev Naturvårdsverket (rapport 5498, sidan 196) att området varken var aktuellt att bli naturreservat eller skyddas i annan formell avsättning. Istället var uppmaningen till Sveaskog att hantera området enligt företagets miljöpolicy. Det innebär att marken ”skyddas genom frivilliga avsättningar eller brukas med förstärkt eller generell hänsyn”. Myndigheten ser alltså en kombination av naturvårdsåtgärder i olika skalor som en möjlig väg.

Kartan ovan visar att Sveaskog agerat i linje med nämnda rapporter då merparten av skogarna idag är frivilliga avsättningar eftersom de har höga naturvärden (värdekärna). Utöver det har sammanhängande hänsynsytor lämnats i det enda delområde där avverkning skett.

Långsiktiga förutsättningar

Lyfter vi blicken och tittar på det omgivande landskapet finns strax söder om det aktuella området ett reservat som Sveaskog äger. Tillsammans med en lång rad frivilliga avsättningar och lämnade hänsynsytor hänger reservatet samman med Melakträsk-Långtjärnen. Arter har därmed långsiktigt givits förutsättningar att existera som livskraftiga populationer i sammanhängande områden. 

Av all produktiv skogsmark som Sveaskog äger i Arvidsjaurs kommun är idag 18 procent avsatt för naturvård. Merparten av den avsatta skogen - 50 500 hektar - är över 100 år. 

 

För mer information 

Sveaskogs presstjänst

Tel: 08-655 90 50 08-655 90 50