Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Sveaskog överklagar större avvikelse

Sveaskog överklagar större avvikelse

I förra veckan fick Sveaskog veta att revisionsbyrån DNV GL hade tilldelat en så kallad större avvikelse kopplat till en avverkningsanmälan i Arjeplogs kommun. En avvikelse som Sveaskog nu överklagar.

Skogen det handlar om kallas ”Lill-Skarjak” och ligger sydväst om Arjeplog samt avverkningsanmäldes första gången 2016. Objektet är på cirka 39 hektar och efter en omgjord naturvärdesbedömning och avverkningsplanering avgränsades ungefär 25% blivande hänsynsytor.

Karta över Lill-Skarja

Förklaring till kartbilden: Det aktuella området syns innanför den ljusblå markeringen. De röda angränsande områdena är naturvårdsavsättningar. De gröna områden innanför markeringen är planerad naturvårdshänsyn som ska lämnas vid en eventuell avverkning. Det är trädgrupper, gamla träd och död ved.

Motivering för avvikelsen lyder: ”Sveaskog har planerat ett område för slutavverkning. Besök av Skogsstyrelsen visar dock på mycket höga naturvärden av nyckelbiotopklass. Sveaskogs naturvärdesbedömning identifierar naturvärden såsom naturvärdesträd samt död ved men ej i samma frekvens som Skogsstyrelsen och därmed når man ej samma målklassning av området. Då detta är en upprepning inom samma geografi betyder det att tidigare korrigerande åtgärder ej haft önskad effekt. Därför är detta en allvarlig avvikelse.”

Sveaskogs skäl för att överklaga sammanfattas med att i och med att Sveaskog följt de rutiner om second opinion som togs fram vid avvikelsen 2016 och detta objekt är under pågående utredning, där nästa steg är en kalibreringsövning med Skogsstyrelsen, påvisar det tydligt att vi följt de åtgärder som tidigare tagits fram. Det beskrivs inte heller som en tydlig nyckelbiotop i Skogsstyrelsens andra bedömning och kan därför inte klassas som en upprepning av tidigare avvikelser i området och därmed inte heller anses vara en större avvikelse.

För mer information:

Linda Burström

Linda Burström

Hållbarhetsansvarig

Jakob Bjerner

Jakob Bjerner

Hållbarhetsansvarig

Tel: 0923-696 64 0923-696 64 , 070-236 83 13 070-236 83 13

Skicka e-post till Jakob

Peter Bergman

Peter Bergman

Naturvårdschef