Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Fortsatt bra resultat för Sveaskogs hänsynsinventering

Fortsatt bra resultat för Sveaskogs hänsynsinventering

Skogsstyrelsens årliga inventering av naturvårdshänsyn på Sveaskogs marker landade på 97 procent utan stor miljöpåverkan i samband med avverkningar 2020.

Nyheter | 2021-04-29

Sedan 2013 genomför Skogsstyrelsen på uppdrag av Sveaskog årligen inventeringar av naturvårdshänsyn på Sveaskogs marker. 300 slumpvis utvalda avverkningsområden från norr till söder granskas i fält. Årets resultat visar att Sveaskog klarar 97 procent av miljövärdena utan stor påverkan och har förbättrat resultatet överlag sedan 2013. Företaget befäster samma höga resultat, även om det är en procent lägre än föregående år. 

Resultat Hänsynsinventering 2020 (jämfört med 2013)

Andel åtgärder utan större miljöpåverkan (%) 

  • Hänsynsytor: 96 % (89)
  • Naturvärdesträd: 97 % (99)
  • Körskador (98%) (98)
  • Totalt: 97 % (95) 

– Även om resultatet är en procent lägre än förra året, så är det fortfarande ett bra resultat som visar att vi bedriver ett skogsbruk med god naturhänsyn. Ambitionen sedan 2013 är dock att uppnå 99 procent utan stor miljöpåverkan i samband med våra avverkningar. Därför är vi inte helt nöjda, utan strävar efter att bli ännu bättre, bland annat med fortsatta utbildningar runt målbilderna för god miljöhänsyn, säger Peter Bergman, naturvårdschef på Sveaskog. 

Hänsynsinventeringen granskar bland annat att ytor med ekologiska kvalitéer inte avverkats, exempelvis kantzoner mot sjöar och vattendrag, samt att hänsyn tas till kulturlämningar som kolbottnar och odlingsrösen. Även eventuella körskador granskas och att överfarter av vattendrag genomförts på rätt sätt. 

–  När man tittar på resultatet är det viktigt att förstå att det inte är alla typer av hänsynsytor och naturvärdesträd som det handlar om. I fallen med hänsynsytor så är det blöta biotoper som ibland är svåra att exakt avgöra var de börjar och slutar. På samma sätt är det med naturvärdesträd, som i vissa delar av landet kan vara svårtolkade, särskilt när det gäller tall, säger Peter Bergman. 

Arbetet med naturvård är en prioriterad fråga inom Sveaskog. Varje år bedrivs utbildningar i samband med uppstartsmöten och fältträffar. 

– Att följa upp hänsynen årligen på detta sätt ger oss ett bra sätt att adressera både allmänna saker kopplat till naturhänsyn men också upptäcka specifika saker i olika delar av landet. Slutligen är det ett väldigt bra kvitto på alla de bra insatser som utförs i fält av kompetenta medarbetare och entreprenörer, säger Peter Bergman. 

För mer information:

Peter Bergman

Peter Bergman

Naturvårdschef

Fakta Hänsynsinventering

  • Sveaskog har som ett miljömål att 99 procent av alla åtgärder i samband med avverkning ska genomföras utan stor påverkan på miljövärden.
  • För att följa upp hur företaget ligger till i förhållande till miljömålet så utförs varje år en hänsynsinventering där cirka 300 slumpmässigt utvalda föryngringsytor granskas.
  • Inventeringarna utförs framför allt av Skogsstyrelsen på Sveaskogs uppdrag.