Pågående demonstrationer mot skogsbruk och kalhyggen

Den senaste tiden har debatten och diskussionen om svenskt skogsbruk ökat med anledningen av Skogsutredningen. Miljöorganisationer samt debattörer tar nu tillfället i akt för att lyfta fram politiska argument för hur skogsbruket bör förändras.

I och med Skogsutredningen och dess förslag till åtgärder finns nu ett politiskt fönster där olika aktörer vill och försöker påverka politiker och beslutsfattare genom att kommunicera ut sina budskap och argument.Några av de intressenter som riktar sin kritik mot oss, har i dag valt att genomföra aktioner utanför våra kontor och vid avverkningsplatser. Polis finns på plats och hanterar situationen.

- Alla har rätt att uttrycka sina åsikter och vi har som ett statligt bolag ansvar för att lyssna på dem. Vi vill så klart att det ska ske under ordnade former och på ett tryggt och säkert sätt för våra medarbetare och kollegor, säger Niclas Brantingson, tf. kommunikationschef Sveaskog.

Sveaskog delar oron för klimatet, vilket i hög grad påverkar och kommer påverka skogsbruket. Stormar, långvarig torka, bränder, mildare vintrar, ökade och mer omfattade insekts- och svampangrepp är alla faktorer som direkt påverkar Sveaskogs verksamhet på både på kort och lång sikt.

 

För mer information:

Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50, press@sveaskog.se