Försäljningsformer

Försäljningsformer

Det finns många sätt att sälja skog till oss. Läs om våra alternativ här.

 1. Rotpost (Ursprung 2)
  Stämplingslängd upprättas där samtliga träd som ska avverkas inom avverkningsområdet märks och mäts. Volym och värde beräknas med hjälp av stämplingslängden. 
 2. Leveransvirke vid väg (Ursprung 3)
  I avtal fastställs vilken prislista som ska ligga till grund för beräkningen av virkesvärdet. Du som skogsägare avverkar och transporterar själv virket fram till vägen. Sveaskog ordnar transport till industri där virkets volym och värde fastställs.
  Här kan du läsa mer om hur det fungerar när du säljer virke. 
  Från kontrakt till årsbesked U3 SYD 
  Från kontrakt till årsbesked U3 QBERA 
  Från kontrakt till årsbesked U3 NORD 
 3. Avverkningsuppdrag (Ursprung 4)
  I avtal fastställer Sveaskog en avverkningskostnad och vilken prislista som ska ligga till grund för beräkning av virkesvärdet. Vi ordnar avverkning och transport till industri där virkets volym och värde fastställs.
  Här kan du läsa mer om hur det fungerar när du säljer virke. 
  Från kontrakt till årsbesked U4 U5 SYD 
  Från kontrakt till årsbesked U4 U5 QBERA  
  Från kontrakt till årsbesked U4 U5 NORD
 4. Avverkningsuppdrag (Ursprung 5)
  Sveaskog fastställer i avtal vilken prislista som ska ligga till grund för beräkning av virkespriserna. Vi ordnar avverkning och transport till industri där virkets volym och värde fastställs. För beräkning av avverkningsuppdragets nettovärde används den verkliga avverkningskostnaden.
  Här kan du läsa mer om hur det fungerar när du säljer virke. 
  Från kontrakt till årsbesked U4U5 SYD  
  Från kontrakt till årsbesked U4 U5 QBERA  
  Från kontrakt till årsbesked U4 U5 NORD
 5. Leveransrotköp (Ursprung 6)
  I avtal fastställer vi ett fast nettopris antingen per sortiment eller som ett totalt snittpris per m3fub. Sveaskog ordnar avverkning och transport till industrin där virkets volym fastställs.
  Här kan du läsa mer om hur det fungerar när du säljer virke.
  Från kontrakt till årsbesked U6 SYD  
  Från kontrakt till årsbesked U6 QBERA  
  Från kontrakt till årsbesked U6 NORD 
 6. Virkesmätning med skördare (Ursprung 7)
  Virkesmätning med skördare innebär att stammarnas m3fub-volym registreras i skördarens dator vid avverkningen i skogen. Från apteringsdatorn skickas sedan underlag trådlöst direkt till Skogsnäringens IT-företag SDC, där all bearbetning, prisräkning och redovisning mot säljare och köpare görs.