• Högre virkesvärde

    Vi maximerar värdet och minimerar skador.

Slutavverkning

Föryngringsavverkning, avverkning eller slutavverkning, är de åtgärder i skogsbruket som ger störst intäkter. När Sveaskog anlitas för avverkningar kan vi erbjuda fördelar som förenklar virkesaffären och optimerar det ekonomiska utfallet.

Vi ger snabbare betalt 

Sveaskog är föregångare i branschen när det gäller utveckling och användning av skördarmätning. Metoden innebär att stammarnas volym mäts direkt vid avverkningen ute
i skogen med hjälp av skördarens datorsystem, istället för på traditionella sätt efter leverans. Det gör att redovisningen av virkesaffären, och betalningen för den, blir snabbare.

För att kunna erbjuda skördarmätning måste skördarens mätsystem kontrolleras och kalibreras ofta. Denna process gör att våra skördare mäter mycket bra, vilket i sin tur ökar virkesvärdet. Detta kommer dig till del även om du inte väljer skördarmätning (som betalningsgrundande mätning).

Energisnålare och skonsamma maskiner

Sveaskog driver utvecklingen av ny teknik i skogen. Vi följer och stödjer aktivt olika utvecklingsprojekt, som syftar till allt från att sänka utsläpp och bränsleförbrukning till att öka produktionen och minska träd-, virkes och markskador. Ett exempel är utvecklingen av elhybriddrivna skotare som både reducerar koldioxidutsläppen och ger en bättre bränsleekonomi.

Högre kompetens 

Våra medarbetares yrkesskicklighet bidrar till att avverkningar utförs på bästa tänkbara sätt, såväl ekonomiskt som ekologiskt. Våra kunniga virkesköpare har en rådgivande roll, inte minst kring hur avverkningarna ger bästa möjliga återväxt.

Kompetensen hos våra avverkningslag är viktig för att minimera allt från markskador till fäll- och kapskador på virket. Det faktum att vi är landets största skogsägare med en stor och kontinuerlig avverkningsverksamhet, gör att vi ofta kan samordna resurser och minska avverkningskostnaderna.

Kontakta din lokala virkesköpare

Alla virkesköpare i Sveaskog

Om du ej hittar din lokala virkesköpare, kontakta Kundcenter 0771-787 100 eller skicka dina kontaktuppgifter så ringer din närmaste virkesköpare upp.