Virkeskund

Sveaskog brinner för att kunna leverera rätt produkter till rätt kund. Arbetet kräver att vi identifierar rätt råvara redan ute i skogen och avverkar den anpassat för våra kunders behov. Detta sker i vår egen skog eller hos andra skogsägare, i Sverige eller utomlands.

Vi har kompetensen för kostnadseffektiva råvaruflöden. Vi erbjuder anpassade lösningar och ett brett sortiment av sågtimmer, massaved, cellulosaflis och biobränsle. Med oss som partner kan kunden vara trygg i att få rätt råvaror vid rätt tidpunkt, och en stärkt konkurrensförmåga.

Kunden är alltid i fokus

Våra kunder finns i hela Sverige och är vår högsta prioritet. Sveaskog är en aktiv och oberoende aktör på virkesmarknaden och vill vara våra kunders främsta och kunnigaste samarbetspartner.

Parallellt med våra kunduppdrag utvecklar vi teknik, metoder och nya användningsområden för skogens råvaror, så att våra kunder kan utvecklas på marknaden.

Visste du att...

  • Sveaskog levererar 13 % av råvaran på den svenska virkesmarknaden. 
  • Sveaskog är Sveriges största skogsägare. 
  • Vi är Sveriges enda rikstäckande leverantör av skogliga produkter som timmer, massaved och biobränsle.