• Vi har kunskapen

    Vårt sortiment ligger i tiden

Sortiment

Ingen marknad är statisk - inte heller virkesmarknaden. Genom att alltid anpassa vårt sortiment till kundernas behov är vi en ledande leverantör av skogsråvara.

Vårt sortiment är brett inom huvudkategorierna: timmer, massaved och biobränsle.

Våra kunder är främst svenska sågverk, pappers- och massabruk. Biobränsle säljer vi till värmeverk, kraftvärmeverk, skogsindustrier, och kommuner med egna anläggningar.

Vi kombinerar vår skogskunskap med kännedom om virkesmarknaden. Vi vet precis vilka träslag och kvaliteter som finns på våra 10 000 avverkningsplatser varje år så vi kan matcha det med rätt kund, och för våra kunders räkning köper vi dessutom in skogsråvara från andra skogsägare i Sverige och utomlands.