• Papper är inte bara papper

    Vi levererar rätt råvara.

Massaved och cellulosaflis

Varje dag använder vi i Sverige mängder av produkter gjorda av träråvara. Bakplåtspapper, säckar till kompostpåsar, cementsäckar, tidningspapper, mjölkkartonger, eller FSC®-märkta böcker på många språk. Dessa specialpapper bygger inte bara på avancerad teknik och gammal svensk industritradition, utan också på rätt råvara från Sveaskog.

Vi levererar ett brett sortiment färsk massaved, bland annat från gran, tall, björk och andra lövträd. En stor mängd cellulosaflis från sågverken blir det också; från sågverken går omkring en tredjedel av trädet vidare till massa- och pappersindustrin, vilket innebär att nästan inget spill alls skapas från ett sågverk, utan det mesta kan användas i pappers- och energiproduktion.

Sveaskog förstår brukens processer, internationella slutmarknad och vikten av avancerad logistik. Med oss som partner får kunderna trygga leveranser med kvalitet.