Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Smurfit Kappa Kraftliner - ingen vanlig pappersexercis

Smurfit Kappa Kraftliner - ingen vanlig pappersexercis

Chokladkartongen, vinboxen och förvaringslådan – hittar du en sådan är chansen stor att den har sitt ursprung här.  Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå är nämligen största tillverkaren i sitt slag i Europa. Här förvandlas 2,2 miljoner kubikmeter flis och virke till papper varje år. Och merparten av råvaran levereras av Sveaskog. 

Smurfit Kappa i Piteå utgör efter mer än ett halvt sekel ett självklart inslag i Piteås stadsbild. Anläggningen gränsar till Pite älv och byggdes i början av 1950-talet. Från början tillverkades träfiberskivor i fabriken, men efter några år byggdes fabriken om till pappersbruk med inriktning på kraftpapper för tillverkning av wellpapp

– Vi kan producera 700 000 ton papper per år, säger Stefan Merum råvaruchef på Smurfit Kappa i Piteå.

Det innebär att omkring 2,2 miljoner kubikmeter virke varje år passerar fabriksgrindarna. Därtill kommer ytterligare volymer biobränsle i form av bark, spån, skogsflis och returträ avsett för elproduktion i den egna biopannan.

Det är ett gigantiskt pussel som ska läggas, med leveranser av råvara från privata skogsägare, skogsbolag och sågverk och genom import från Finland och Baltikum.

– En av våra stora och viktiga leverantörer av virke och flis är Sveaskog, berättar Stefan Merum.

Det är en stor och ständigt lika hungrig anläggning som Stefan Merum ska mätta. Här finns två tillverkningslinjer för barrmassa, en för lövmassa, en returfiberanläggning och två pappersmaskiner. Och mixen i pannan måste vara helt rätt för att slutprodukten ska bli precis så stark som kunderna vill ha den.

Närmare fyra kubikmeter barrved går åt för att producera ett ton brun pappersmassa. Inflödet av råvara måste därför vara konstant för att inte produktionen ska halta. Det förutsätter i sin tur pålitliga leverantörer.

För Sveaskog är Smurfit Kappa den enskilt största kunden i norra Sverige, och avtalet är långsiktigt.

Sveaskogs styrka är tillgången till många olika råvarukällor, kompetenta och engagerade medarbetare och entreprenörer med kundfokus och ett högt kunnande kring flödeseffektivitet i den skogliga värdekedjan, säger marknadschefen Patrick Bäckström.

I det stora renseriet hos Smurfit Kappa förvandlar två ståltrummor virke till flis: en för barrved, en annan för björk. Truckar hämtar nya lass från travarna med virke. Nästa anhalt i processen är massabruket och de två pappersmaskinerna som oupphörligt snurrar fram färdigt papper. Slutkunderna finns inom förpackningsindustrin i Europa och Skandinavien: wellpapp, chokladkartonger, vinboxar och förvaringslådor.

– Det är ett givande och tagande, säger Stefan Merum. Men vi känner oss trygga med en storskalig råvaruleverantör som har flera kranar att vrida på.

  • Råvaruansvarig Stefan Merum: Sveaskog är en stor och viktig leverantör.

  • Rökplymerna från Smurfit Kappa utgör ett välbekant inslag på himlen över Piteå.

  • Kraftliner från Smurfit Kappas pappersbruk används bland annat för tillverkning av wellpapp.

  • I de två pappersmaskinerna snurrar 700 000 ton färdigt papper fram varje år. Slutkunderna finns inom förpackningsindustrin.

  • På mätbryggan tas prover tas på den inkommande flisen för att registrera fukthalten.