• Bränsle från skogen

  Vår kompetens höjer värdet på biobränslet.

Sälja biobränsle

Biobränsle från skogen är ett snabbt växande sortiment utöver timmer och massaved. Efterfrågan på skogsbränsle ökar i takt med att allt fler väljer förnybar energi. Vi på Sveaskog har varit med från början och drivit på utvecklingen kring skogsbränsle. Vi är idag en av landets största aktörer inom detta område. Det ger dig som skogsägare flera fördelar när du säljer skogsbränsle till oss.

Vår storskalighet ökar din lönsamhet

Sveaskog har många och stora biobränslekunder. Därför är vi intresserade om du vill sälja skogsbränsle till oss oavsett volymer. Vi driver utvecklingen av kostnadseffektivare transporter och logistik, till exempel genom nya maskiner och järnvägsterminaler. Våra lösningar gör det lönsammare för dig som skogsägare att ta ut skogsbränslet.

Bättre betalt genom ledande kunskap

Med vår erfarenhet och effektiva hantering – kring torkning, flisning, minimering av föroreningar etcetera - kan vi optimera kvaliteten på skogsbränslet, något som är viktigt för att du ska få så bra betalt som möjligt.

Teknikförsprång som ger dig ett bättre netto

Sveaskog ligger i täten när det gäller utveckling av tekniker och metoder i produktionen, avverkningen, av skogsbränslet. Ett exempel är att vi på bred front implementerat flerträdstekniken. Den gör att våra maskiner snabbt och enkelt kan växla mellan alla tre sortimenten vilket ger dig som skogsägare större volymer och i slutändan ett bättre netto – speciellt i klena gallringar.

Optimal skonsamhet och återväxt

Vår kunskap och erfarenhet kring skogsbränslen är betydelsefull för att avgöra om biobränsleuttag på dina marker är lämpligt ur ekologisk synvinkel. Även hur kör- och markskador kan minimeras med bra planering och exempelvis genom att risa de mest frekventa maskinvägarna med viss del av bränslet. Vi hjälper dig att optimera återväxten efter bränsleuttag till exempel genom gödsling.

Fakta

 • Biobränsle är miljövänligt
  Biobränsle från skogen är ett miljövänligt bränsle som efterfrågas i allt högre utsträckning. Sker askåterföring i anslutning till uttaget så sluts kretsloppet.
 • Lång lagringstid
  Biobränsle mäts och betalas vanligtvis efter energiinnehåll mätt i megawattimmar (MWh). Ju torrare desto bättre bränslevärde. Det innebär att lagringstiden för biobränsle i skogen eller vid bilväg ofta är mycket längre än för rundvirkessortiment som levereras färskt till kunden. Normal lagringstid från avverkning är sex-tolv månader.
 • Läs mer
  Mer fakta om biobränsle hittar du hos Svenska Bioenergiföreningen

Kontakta din lokala virkesköpare

Alla virkesköpare i Sveaskog

Om du ej hittar din lokala virkesköpare, kontakta Kundcenter 0771-787 100 eller skicka dina kontaktuppgifter så ringer din närmaste virkesköpare upp.