Sälja virke steg för steg

Sälja virke steg för steg

Det är enkelt att sälja skog till oss. Vi guidar dig steg för steg till en lönsam virkesaffär. Så här kan det gå till:

 1. Kontakt och fältinventering
  När vi har diskuterat dina förutsättningar och behov gör våra virkesköpare en fältinventering i skogen. Du får gärna vara med. Vi tar provytor, taxerar uttag, diskuterar utkörningsvägar, avlägg, och eventuellt grotuttag. 
 2. Åtgärdsförslag
  Du får ett komplett förslag med rekommenderade åtgärder, till exempel gallring, slutavverkning och/eller skogsvård. Förslaget innehåller bland annat prioriteringsordning, avverkningsmetod, volym, kostnader och ekonomiskt utfall för varje område. 
 3. Försäljningsform
  Virkesaffärer kan se olika ut beroende på situation och vad som passar dig bäst. Du kan utföra hela eller delar av avverkning och transport själv, eller låta Sveaskog svara för hela kedjan. Vid avverkningsuppdrag avverkar vi posten på ett hållbart och ekonomiskt optimalt sätt enligt skogsbruksstandarden FSC. Din virkesköpare hjälper dig att hitta rätt försäljningsform
 4. Utbetalningsplan
  Du får en utbetalningsplan som, om det är skattemässigt fördelaktigt för dig, kan sträcka sig över flera år. 
 5. Kontrakt
  Sveaskog upprättar ett kontrakt för avverkningsuppdrag eller leveransvirke. Om du önskar kan förskott utbetalas. Vi skriver separata kontrakt för eventuella skogsvårdsarbeten, biobränslen etc. 
 6. Avverkning och rapporter
  Efter avverkning transporteras virket till industrin där Virkesmätningsföreningen gör en opartisk kvalitetsklassning, mätning och prisräkning (gäller ej rotpost och virkesmätning med skördare). Du får rapporter om inmätt virke. 
 7. Leverantörsavräkning
  Du får en leverantörsavräkning som ger en totalbild av leveransen när allt är slutinmätt. Därefter återstår slutbetalningar enligt dina önskemål. Kontakta din virkesköpare om du har frågor om affären. 
 8. Årsbesked
  Varje år får du en sammanställning av de virkesaffärer som du har gjort med oss. Kontrollera uppgifterna mot din egen bokföring och deklaration.