• Mervärde för dig

    Vi gör ditt skogsägande både tryggare, mer utvecklande och givande.

  • Högre virkesvärde

    Vi maximerar värdet och minimerar skador.

Våra tjänster

Vi gör ditt skogsägande både tryggare, mer utvecklande och givande.

Sveaskog är en ledande aktör på virkesmarknaden. Vi köper varje år in stora mängder virke från privata skogsägare som du. Därför känner vi ett stort ansvar att vara en både trygg och utvecklande affärs- och samarbetspartner. Inte minst när det gäller våra skogliga tjänster driver vi utvecklingen för att hela tiden skapa fler mervärden för dig som skogsägare.

En viktig del i våra tjänster är den höga kompetensen hos våra virkesköpare. Genom dem får du tillgång till Sveaskogs samlade kunskap. Så oavsett vad du vill veta mer om rekommenderar vi dig att kontakta den virkesköpare som finns närmast dig.