• FSC-certifiera din skog via oss

    En certifiering gynnar dig som skogsägare både på kort och lång sikt. Du ökar det ekonomiska värdet på virket du säljer.

Certifiering

Via oss på Sveaskog kan du certifiera din skog, enligt FSC®, och därigenom få ett mer ansvarsfullt och lönsamt skogsbruk. 

I hela världen ökar miljömedvetandet, vilket syns i handeln med produkter från skogs- och träindustrin. Certifiering blir ett allt starkare konkurrensmedel för företagen som tillverkar produkterna och ett allt viktigare argument för konsumenterna som köper dem. Om du certifierar din skog blir den därför mer efterfrågad och värdefull.

Certifieringen är ett kvitto på din framsynthet.

Lönande både på kort och lång sikt

Den ökande efterfrågan på certifierad träråvara innebär att FSC-certifierat virke får ett ökat ekonomiskt värde. Certifiering är dessutom en långsiktig värde- och kvalitetssäkring. Att du certifierar din skog enligt en standard innebär i princip att du får en marknads- och miljömässig kvalitetssäkring av ditt skogsbruk. I certifikatet har du ett kvitto, eller ett diplom, på att du är en framsynt skogsägare som tar ett långsiktigt ansvar.

Din certifiering gynnar Sverige och världen

Genom FSC-certifieringen kommer du med i en internationell gemenskap där alla jobbar för ett ansvarsfullt skogsbruk. Ur nationell synvinkel är du med och stärker Sveriges position som betydelsefull skogsnation och träets konkurrenskraft gentemot material som inte är förnybara. Det gynnar alla skogsägare, även kommande generationer.

Vi vet hur man gör, och hjälper gärna dig

Vi på Sveaskog har certifierat och sköter all vår egen skog enligt FSC. Det innebär att vi vet hur man förenar ett ekonomiskt lönsamt med ett miljömässigt och socialt ansvarstagande skogsbruk. Certifierar du din skog via oss får du del av den kunskapen, plus att vi hjälper dig med allt praktiskt runt certifieringen.

Det här är FSC®

  • FSC® är en oberoende internationell organisation för certifiering av ansvarsfullt skogsbruk. Målet är att skogen brukas på ett ansvarsfullt sätt, såväl miljömässigt, socialt som ekonomiskt. FSC:s logo på produkter står för oberoende certifiering av skogsbruk och produkttillverkning enligt FSC:s regler.
  • Sveaskogs certifikat: egen skog DNV-FM/COC-000739 och gruppcertifikat DNV-FM/COC-000736.

Kontakta din lokala virkesköpare

Alla virkesköpare i Sveaskog

Om du ej hittar din lokala virkesköpare, kontakta Kundcenter 0771-787 100 eller skicka dina kontaktuppgifter så ringer din närmaste virkesköpare upp.

För certifierade skogsägare