• FSC-certifiera din skog via oss

Certifiering

En certifiering gynnar skogsägare både på kort och lång sikt – den ökar det ekonomiska värdet på virket.

Via Sveaskog kan skogsägare certifiera sin skog, enligt FSC®, och därigenom få ett mer ansvarsfullt och lönsamt skogsbruk.

I hela världen ökar miljömedvetandet, vilket syns i handeln med produkter från skogs- och träindustrin. Certifiering blir ett allt starkare konkurrensmedel för företag som tillverkar produkter, och ett allt viktigare argument för konsumenterna som köper dem. Genom att certifiera skog blir den därför mer efterfrågad och värdefull.

Den ökande efterfrågan på certifierad träråvara innebär att FSC-certifierat virke får ett ökat ekonomiskt värde. Certifiering är dessutom en långsiktig värde- och kvalitetssäkring. Att certifiera skog ger en marknads- och miljömässig kvalitetssäkring av skogsbruket. Certifikatet är ett kvittoförframsynta skogsägare som tar ett långsiktigt ansvar.

Certifieringen gynnar Sverige och världen

FSC-certifieringen innebär en internationell gemenskap där alla jobbar för ett ansvarsfullt skogsbruk. Ur nationell synvinkel är certifierade skogsägare med och stärker Sveriges position som betydelsefull skogsnation och träets konkurrenskraft gentemot material som inte är förnybara. Det gynnar alla skogsägare, även kommande generationer.

Vi vet hur man gör, och hjälper gärna dig

Vi på Sveaskog har certifierat och sköter all vår egen skog enligt FSC. Det innebär att vi vet hur man förenar ett ekonomiskt lönsamt med ett miljömässigt och socialt ansvarstagande skogsbruk. Vi hjälper gärna skogsägare med allt praktiskt runt certifiering. 

Det här är FSC®

  • FSC® är en oberoende internationell organisation för certifiering av ansvarsfullt skogsbruk. Målet är att skogen brukas på ett ansvarsfullt sätt, såväl miljömässigt, socialt som ekonomiskt. FSC:s logo på produkter står för oberoende certifiering av skogsbruk och produkttillverkning enligt FSC:s regler.
  • Sveaskogs logolicensnummer FSC® C008344

Kontakta din lokala virkesköpare

Alla virkesköpare i Sveaskog

Om du ej hittar din lokala virkesköpare, kontakta Kundcenter 0771-787 100 eller skicka dina kontaktuppgifter så ringer din närmaste virkesköpare upp.

För certifierade skogsägare