• Förenklar

    Ett förvaltningsavtal med oss är både tryggt och utvecklande.

Förvaltningsavtal

Att ha ett förvaltningsavtal är som att äga en skog som sköter sig själv. Något som kan vara extra värdefullt om du inte har tillräckligt med tid eller kunskap för din skog eller om den finns på annan ort. Vi på Sveaskog har både erfarenheten och den organisatoriska styrkan att skräddarsy förvaltningsavtal för de mest skilda förutsättningar och behov.

Personlig rådgivare ingår i alla våra avtal

Gemensamt för våra förvaltningsavtal är att du alltid får en av våra virkesköpare som personlig rådgivare. Förutom en rådgivande roll åtar sig virkesköparen att kontinuerligt övervaka skogsfastigheten och upprätta nödvändiga skogsvårds-, gallrings- och slutavverkningsplaner.

Virkesköparen kan även ta hand om allt i samband med avverkningsuppdrag och sköta det praktiska vid investeringar som nybyggnad av vägar och gödsling.

Långsiktiga och värdeökande relationer

Den personliga relationen är viktig. En bra dialog mellan Sveaskog och dig som skogsägare är en förutsättning för att kunna bygga långsiktiga och trygga relationer. Därför löper avtalen under tre år, och en av grundprinciperna är att vi sitter ner tillsammans minst en gång om året för att summera året som gått och planera för det kommande.

Mötena ger dig som skogsägare möjlighet att lära dig mer och vara delaktig i skogens utveckling. De gör det också enklare att fatta beslut som ökar värdet på din skog.

Alltid prioriterad och extra premie

Med ett förvaltningsavtal hos Sveaskog prioriteras du alltid som virkesleverantör. Du får förtur när du ska sälja virke i samband med gallring och slutavverkning, och vid särskilda omständigheter som stormfällning. Med Sveaskogs avtal följer alltid en extra förvaltningspremie för virket som du levererar.

Vad kostar det?

Kostnaden för ett avtal beror på flera saker, framför allt hur stor skogsfastigheten är och vad som krävs i form av avverkningar och skötselåtgärder. Även här gör virkesköparen en inventering och ger dig ett prisförslag. Längden på ett avtal kan variera, vanligt är en avtalsperiod på ca 3 år.

Visste du att...

  • Via förvaltningsavtalet får du tillgång till Sveaskogs samlade kunskap och alla skogliga tjänster. Kontaktpersoner är våra virkesköpare som har hög kompetens- och utbildningsnivå.  
  • Varje förvaltningsavtal är unikt. I varje enskilt fall gör våra virkesköpare en bedömning av förutsättningarna, till exempel hur stort skogsinnehavet är.

Kontakta din lokala virkesköpare

Alla virkesköpare i Sveaskog

Om du ej hittar din lokala virkesköpare, kontakta Kundcenter 0771-787 100 eller skicka dina kontaktuppgifter så ringer din närmaste virkesköpare upp.