• Nära dig

    Regelbundna markberedningsinsatser i vårt stora egna skogsinnehav gör att vi ofta finns nära privata skogsägare.

Markberedning

Oavsett om det gäller plantering, sådd eller naturlig föryngring är markberedning en effektiv och ofta nödvändig åtgärd för att uppnå ett lyckat föryngringsresultat.

Som Sveriges största skogsägare och skogsvårdare markbereder vi årligen stora arealer skogsmark över hela landet. Tack vare vår storlek, erfarenhet och vårt driv att hela tiden utveckla såväl teknik som metoder kan vi ge dig värdefulla fördelar.

Teknikutveckling ger bättre koll

Sveaskog har stöttat utvecklingen av treradiga harvar som gör att större arealer kan markberedas på kortare tid. Vi ligger långt framme inom GPS-loggning som ger dig möjlighet att enkelt kolla av hur markberedaren har kört. Loggningen underlättar för planteringen och är ett kvitto på att hela arealen markberetts.

Markberedning med hög kvalitet

En viktig fördel är att vi tack vare vår stora verksamhet arbetat in systematiska rutiner som medför hög kvalitet i utförandet och en högleveranssäkerhet. Det vill säga anlitar du oss kan du vara säker på att markberedningen utförs med hög kvalitet. Vår storlek gör också att vi ofta finns nära dig vilket håller nere flyttkostnader för maskiner och utrustning.

Vad gör markberedningen?

Markberedning ger flera positiva effekter på plantornas livsmiljö:

  • Marktemperaturen höjs
  • Vatten- och syrebalanseni marken förbättras
  • Näringstillgången för plantan ökar
  • Plantorna får bättre skydd mot konkurrerande vegetation
  • Plantorna får bättre skydd mot de vanligaste skadeinsekterna

Kontakta din lokala virkesköpare

Alla virkesköpare i Sveaskog

Om du ej hittar din lokala virkesköpare, kontakta Kundcenter 0771-787 100 eller skicka dina kontaktuppgifter så ringer din närmaste virkesköpare upp.

Beställ i god tid

  • Markberedning kan inte utföras när marken är frusen. Ha därför god framförhållning när du har behov av att markbereda.