• Rätt från början

    Vi hjälper dig att hitta de bästa metoderna utifrån just din skogs återväxtbehov.

Plantering

När skogen avverkas ska den ersättas med ny. Väl utförd föryngring är det första viktiga steget att säkra kvaliteten och värdet på den nya skogen. Vi på Sveaskog är Sveriges största skogsvårdare och vi sår, självföryngrar och planterar miljontals plantor varje år på egna skogsmarker och för privata skogsägare. Anlitar du oss för dina återväxtinsatser ger vi dig en rad fördelar.

Nya föryngringsmetoder

Vårt helt unika Conniflex-skydd är ett effektivt och miljövänligt mekaniskt plantskydd mot snytbagge. Conniflex ersätter kemiska skyddsmedel och produceras både för tall- och granplantor. Ett spännande utvecklingsarbete som Sveaskog aktivt stöttar är Landpuck System, en platt puck med ett frö som ligger i sammanpressad torv. Pucken planteras några centimeter ner i markberedd mark och när det regnar sväller den upp och fröet gror.

Experter på plantor

Mycket av våra kunskaper och metoder får vi genom samarbete med vårt affärsområde Svenska Skogsplantor, som är specialister på plantor och skogsföryngring och har ett brett utbud av plantor och relaterade tjänster. Genom Svenska Skogsplantors produktion kan vi säkra god tillgång på plantor och frön för alla slags klimat- och markförhållanden.

Vi finns nära dig

Att vi har stor föryngringsverksamhet över hela landet innebär att vi ofta finns nära dig. Det gör att flyttkostnader för personal och arbetsutrustning kan hållas nere. Som stor och pådrivande aktör är vårt övergripande mål att hela tiden sänka kostnaderna och förbättra resultaten, vilket gynnar dig som privat skogsägare.

Plantera själv eller leja?

  • Har du grepp om tidsåtgången, har du tid vid rätt tillfälle och har du de kunskaper som krävs? Det här är saker som du bör fundera på om du överväger att plantera själv.
  • Enligt Skogsvårdslagen är du som skogsägare skyldig att anlägga ny skog senast inom tre år efter avverkningen.

Kontakta din lokala virkesköpare

Alla virkesköpare i Sveaskog

Om du ej hittar din lokala virkesköpare, kontakta Kundcenter 0771-787 100 eller skicka dina kontaktuppgifter så ringer din närmaste virkesköpare upp.