• Kunskapskrävande

    Vad ska tas bort och hur mycket? Vi har den kunskap som krävs för att optimera kvaliteten och ekonomin i röjningar.

Röjning

Röjning är en viktig skogsvårdsåtgärd för att höja kvaliteten och värdet på skogen. Genom kompetent röjning kan man styra beståndsutvecklingen och ge utrymme för de bästa stammarna att utvecklas optimalt. Dessutom läggs grunden för att kommande avverknings- och gallringsarbete går fortare och blir mindre kostsamt.

Som Sveriges största skogsägare och skogsvårdare röjer vi mycket över hela landet. Vårt arbete är inriktat på högt virkesvärde och hög tillväxt. Därför vill vi ligga i framkant inom teknikutveckling och mekanisering av röjningen.

Teknik som ökar lönsamheten

Ett nytt och spännande exempel är utveckling av så kallad krankorridorgallring i täta ungskogar. Tekniken innebär att en skördare utrustad med ett speciellt aggregat röjer och skördar biobränsle i cirka en meter breda och elva meter långa, snedställda korridorer från stickvägarna i en enda kranrörelse. Tekniken har goda utsikter att öka lönsamheten för skogsägaren tack vare att man både röjer och tar ut biobränsle vid samma tillfälle.

Bred kunskap om röjning

Även när du vill röja själv lönar det sig att kontakta oss. Vi ger dig gärna goda råd och kan hjälpa dig att räkna ut hur röjningen bäst gynnar lönsamheten i din skog. All vår samlade röjningskompetens kommer dig till del när du anlitar oss för röjningsuppdrag. Dessutom gör vi uppföljningar när vi röjt, och kontrollerar till exempel stamantal och trädslagsblandning.

Vi finns alltid nära

En fördel med vår stora egna skogsvårdsverksamhet är att vi ofta finns nära dig vilket minskar transportkostnaderna. En annan stordriftsfördel är att vi tack vare omfattande upphandlingar kan ge dig bra pris på röjningen. När du anlitar oss kan vi förstås även hjälpa dig med alla slags andra skogliga åtgärder.

Visste du att...

  • Mer än vartannat träd har någon form av kvalitetsfel – till exempel grovgrenighet och toppbrott som ger ett virke med lägre hållfasthet.
  • Ungskogar växer ofta väldigt fort vilket gör att behovet av röjning kan uppstå på kort tid. Idag uppskattas över en miljon hektar ungskogar vara eftersatta ur röjningssynpunkt.

Kontakta din lokala virkesköpare

Alla virkesköpare i Sveaskog

Om du ej hittar din lokala virkesköpare, kontakta Kundcenter 0771-787 100 eller skicka dina kontaktuppgifter så ringer din närmaste virkesköpare upp.