• Bra start

    En åtgärdsinventering är ett bra sätt att börja planeringsarbetet.

Skogsbruksplan

Ju bättre en skog sköts, desto värdefullare blir den. I det sammanhanget är en skogsbruksplan ett bra beslutsunderlag för vad, när och hur du ska göra för att få bästa möjliga tillväxt och avkastning. Som Sveriges största skogsägare har vi gedigen erfarenhet av att skräddarsy skogsbruksplaner för olika behov.

Smidigt med digital skogsbruksplan

Sveaskog ligger långt framme när det gäller att utveckla ny teknik. Idag kan du få din skogsbruksplan i din smartphone, dator eller GPS vilket ger flera fördelar. En är att du enkelt kan uppdatera planen efter åtgärder – till exempel en gallring – och beräkna tillväxten på kvarvarande skog. En annan fördel med den nya tekniken är att du kan kombinera olika slags information och bygga samman skogsbruksplanen med jaktkartor, friluftskartor etcetera.

Praktisk kunskap

Oavsett om du väljer en digital eller traditionell skogsbruksplan kan vi ge dig praktisk handledning i hur du använder planen på bästa sätt. Väljer du oss som samarbetspartner får du en skogsbruksplan som gör det enkelt att gå vidare och certifiera din skog, om du så önskar.

Flexibelt och tryggt

Skogsbruksplanen ger flexibilitet i hur mycket du vill eller kan engagera dig i din skog. Å ena sidan är den en inkörsport och vägledning till ett mer aktivt ägande. Å andra sidan är skogsbruksplanen en trygghet – inte minst i kombination med en förvaltningslösning – om du har ont om tid för skogen eller om den finns på annan ort.

Skogsbruksplanen i din smartphone

  • Detta nya sätt att få med sig planen till skogen innebär att du inte behöver en särskild GPS. 
  • Smartphone-planen har samma funktionalitet som GPS:en. Du kan se din aktuella position, redigera befintliga objekt och mäta in punkter, linjer och ytor med mera.

Kontakta din lokala virkesköpare

Alla virkesköpare i Sveaskog

Om du ej hittar din lokala virkesköpare, kontakta Kundcenter 0771-787 100 eller skicka dina kontaktuppgifter så ringer din närmaste virkesköpare upp.