• Högre virkesvärde

    Vi maximerar värdet och minimerar skador.

Slutavverkning

Föryngringsavverkning, avverkning eller slutavverkning, är den åtgärd i skogsbruket som ger störst intäkter. Om du anlitar oss på Sveaskog för dina avverkningar kan vi erbjuda fördelar som förenklar virkesaffären och optimerar det ekonomiska utfallet.

Vi ger dig snabbare betalt 

Sveaskog är föregångare i branschen när det gäller utveckling och användning av skördarmätning. Metoden innebär att stammarnas volym mäts direkt vid avverkningen ute i skogen med hjälp av skördarens datorsystem, istället för på traditionella sätt efter leverans. Det gör att redovisningen av virkesaffären och betalningen till dig blir snabbare.

För att kunna erbjuda skördarmätning måste skördarens mätsystem kontrolleras och kalibreras ofta. Det gör att våra skördare mäter mycket bra vilket i sin tur ökar virkesvärdet. Detta kommer dig till del även om du inte väljer skördarmätning (som betalningsgrundande mätning).

Energisnålare och skonsammare maskiner

Sveaskog driver utvecklingen av ny teknik i skogen. Vi både stödjer aktivt och följer olika utvecklingsprojekt. Projekten syftar till allt från att sänka utsläpp och bränsleförbrukning till att öka produktionen och minska träd-, virkes och markskador. Ett exempel är utvecklingen av elhybriddrivna skotare som både reducerar koldioxidutsläppen och ger en bättre bränsleekonomi.

Högre kompetens 

Våra medarbetares yrkesskicklighet bidrar till att dina avverkningar utförs på bästa tänkbara sätt, såväl ekonomiskt som ekologiskt. En rådgivande roll har våra kunniga virkesköpare, inte minst kring hur du får bästa möjliga återväxt.

Kompetensen hos våra avverkningslag är viktig för att minimera allt från markskador till fäll- och kapskador på virket. Det faktum att vi är landets största skogsägare med en stor och kontinuerlig avverkningsverksamhet gör att vi ofta kan samordna resurser och minska avverkningskostnaderna.

Virkesmätning med skördare

  • Vid virkesmätning med skördare registreras stammens m3fub-volym i skördarens dator redan vid avverkningen ute i skogen. 
  • En stor fördel är att redovisning och betalning blir betydligt snabbare än med dagens system. 
  • Mätresultaten följs upp regelbundet. Varje dag slumpas 1-2 träd ut. De slumpvisa träden kontrollmäts för hand. Om det finns avvikelser korrigeras skördaraggregatet.

Kontakta din lokala virkesköpare

Alla virkesköpare i Sveaskog

Om du ej hittar din lokala virkesköpare, kontakta Kundcenter 0771-787 100 eller skicka dina kontaktuppgifter så ringer din närmaste virkesköpare upp.