Du besöker nu vår specialsajt om skogsbränder - klicka här för att komma till huvudsajten sveaskog.se

Du besöker nu vår specialsajt om skogsbränder - klicka här för att komma till huvudsajten sveaskog.se

  • Samlad information om skogsbränderna

Sommaren 2018 drabbades Sverige av skogsbränder motsvarande cirka 25 000 hektar. Av Sveaskogs mark brann ungefär 3 400 hektar skog, varav 370 hektar naturvårdsskog. Dessutom har 500 hektar övrig mark brandskadats.
Dessa siffror är preliminära och kan komma att ändras.

Tänk på säkerheten

Gå inte in i skog som nyligen brunnit. Branden kan när som helst blossa upp igen.

Läs mer

Var har det brunnit?

Med hjälp av våra kartor kan du se var och hur mycket av vår mark som är brandskadad.

Läs mer

Efterbevakning

Arbetet med eftersläckning och bevakning kommer att pågå under lång tid.

Läs mer