Du besöker nu vår specialsajt om skogsbränder - klicka här för att komma till huvudsajten sveaskog.se

Du besöker nu vår specialsajt om skogsbränder - klicka här för att komma till huvudsajten sveaskog.se

Efter branden

Efter branden

Det är svårt att i förväg säga exakt vad som händer i naturen efter en brand. Allt beror på hur mycket som brunnit, väder och vind, och hur elden farit fram. Klart är dock att markerna inte förblir döda särskilt länge. 

De organismer som kommer först är insekterna där vissa brandgynnade skalbaggsarter kan vara på plats inom timmar eller dagar efter branden. De lockas av brandlukten och värmen, och kan röra sig över stora områden.

När den brända marken får vatten spirar nytt liv snabbt igen - här gror gräset redan under pågående eftersläckningsarbete i Kosta.

 

Här syns ett 15 cm skott av asp, 2 veckor efter att det brunnit i Ängra.