Du besöker nu vår specialsajt om skogsbränder - klicka här för att komma till huvudsajten sveaskog.se

Du besöker nu vår specialsajt om skogsbränder - klicka här för att komma till huvudsajten sveaskog.se

Skadeinsekter och svampar

Skadeinsekter och svampar

Skogsbränder kan öka risken för angrepp av skadliga insekter och svampar i skogen.

Efter en skogsbrand finns det risk för angrepp av insekter och svampar i den brandskadade skogen. Det finns flera faktorer som spelar in: vilken typ av skog som brunnit, hur pass brandskadade träden är, hur vädret blir, och vilka skogliga åtgärder som görs.

Barrträdsplantor är särskilt utsatta, medan lövträdsplantor brukar klara sig bättre. När det gäller medelålders och äldre skog är det granen som är mest utsatt och riskerar följdskador. Tallarna löper en något lägre risk.

Granbarkborre

Om granskogen härjas av brand under den varma sommaren brukar de döda granarna torka så pass snabbt att granbarkborren inte hinner föröka sig under sensommar och höst.

Om det endast brunnit i markvegetationen och granarna överlever branden så ökar risken för angrepp av granbarkborre under nästkommande år. 

Så här kan en barkborreangripen skog se ut.

Rotmurkla

Rotmurklan lever av de branddödade trädens rötter, men angriper också rötterna på nyplanterade barrträdsplantor. De första åren efter brand brukar rotmurklan öka i antal, men efter tre säsonger är risken för rotmurkla över.

Foto Andreas Kunze [CC BY-SA 3.0 ],Wikimedia Commons

Snytbagge

Snytbaggeskador ökar ofta kraftigt på brända områden. Detta beror på att brända områden lockar till sig snytbaggar i högre grad än obrända avverkningar.

Snytbaggen angriper framförallt de unga och känsliga barrträdsplantorna. Det gör den genom att gnaga av den tunna barken. Därför är det viktigt att skydda plantorna från snytbaggens gnag. Särskilt kritiskt är det under det första och andra året efter plantering. Använd gärna plantor behandlade med Conniflex eller MultiPro vid plantering.

Snytbaggegnag på planta