Du besöker nu vår specialsajt om skogsbränder - klicka här för att komma till huvudsajten sveaskog.se

Du besöker nu vår specialsajt om skogsbränder - klicka här för att komma till huvudsajten sveaskog.se

Bränderna 2018 i siffror

Bränderna 2018 i siffror

Sveaskogs sffror över skadorna efter bränderna. 

För Sveaskogs del uppgick den sammanlagda brandskadade arealen till cirka 4 000 hektar framförallt i Dalarna, Hälsingland och Norrbotten. Allvarligast var läget i området nordväst om Ljusdal i Helsingland.

Utöver förlorade virkesvärden uppgick Sveaskogs kostnader för branden till 32 miljoner kronor i form av olika typer av förebyggande åtgärder.