Du besöker nu vår specialsajt om skogsbränder - klicka här för att komma till huvudsajten sveaskog.se

Du besöker nu vår specialsajt om skogsbränder - klicka här för att komma till huvudsajten sveaskog.se

Eldningsförbud

Eldningsförbud

Under sommaren har det varit eldningsförbud i stora delar av landet. Kontakta din kommun eller länsstyrelse för uppdaterad information om vad som gäller där du befinner dig.

På grund av sommarens torra och varma väder utfärdades eldningsförbud på många håll i Sverige. Eldningsförbud utfärdas på läns- och kommunnivå och du bör därför kontakta din kommun eller länsstyrelse för uppdaterad information om vad som gäller där du befinner dig. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tagit fram översättningar på 25 olika språk som kan användas vid behov av att sprida informationen.