Du besöker nu vår specialsajt om skogsbränder - klicka här för att komma till huvudsajten sveaskog.se

Du besöker nu vår specialsajt om skogsbränder - klicka här för att komma till huvudsajten sveaskog.se

Säkerhet

Säkerhet

Tänk på att inte gå in i skog som nyligen brunnit. Även om den flammande branden slocknat så kryper glödbranden ner i marken där den är svår att se och kan när som helst blossa upp igen. 

Andra faror är träd som faller helt utan förvarning samt ras och erosion i vissa terrängpartier då avbrända rotsystem gör marken instabil. 

Räddningstjänsten har lämnat över det stora området som drabbats av brand i Hälsingland till skogsbolagen. Sveaskog ansvarar för Ängradelen, Mellanskog har Enskogen och Holmen Nötberget. Av säkerhetsskäl råder beträdandeförbud på dessa marker tillsvidare. Det betyder att det inte är tillåtet för allmänhet eller media att beträda området.