Flora och fauna

Ekoparkens steniga lavhedar kan verka fattiga, men i gamla skogar trivs många djur, växter och svampar som var vanliga före skogsbrukets intåg. Fjätälven är också en tillflykt för arter som har trängts undan av vattenkraften. 

Livet i orörda älvar

De flesta av våra stora älvar används för vattenkraft. Fjätälven är ett av undantagen, och det gör den rik på både småkryp och fisk. Om våren fylls älven av smältvatten som inte fångas upp i dammar, utan väller ut över stränderna. Just denna årliga översvämning är väldigt viktig eftersom den håller barrträden borta från älvkanten. Gran och tall klarar inte att hamna under vatten särskilt länge, så istället blir stränderna öppna och blommande. Högre upp tar videsnåren vid, där många fåglar och insekter trivs.

Gammelskogens invånare

För inte så länge sedan täckte urskogen stora delar av Sverige. Numera finns bara små spillror av den gamla skogen kvar, och där trängs alla de djur, växter och svampar som förr var vanliga. I Ekopark Fjätälven finns gamla grova tallar där kungsörnen kan bygga bo, och fallna träd där arter som dvärgbägarlav, gränsticka och tallstocksticka kan växa. I vissa delar av ekoparken ser skogen inte så gammal ut, men när marksvamparna kommer upp om hösten skvallrar de om att marken har varit trädbevuxen mycket länge.

Sällsynta svampar

Under ytan i Fjätälvens skogar finns en hemlighetsfull värld: svamparnas. Om våren syns inte mycket av dem, men vissa år om hösten dyker de upp som en kortvuxen armé i underliga färger och former. Eftersom de lever största delen av sitt liv nere i marken så är de väldigt beroende av trädens rötter. I ekoparken finns en sällsynt rik svampflora, som vittnar om att jorden har varit trädbevuxen under mycket lång tid. Här finns rariteter som taigataggsvamp, spadskinn och dofttaggsvamp. Bland de mer kända är goliatmusseronen, som hör till världens dyraste svampar. Den luktar mer frukt än svamp, och har en kryddig smak som gör den hett eftertraktad bland annat i Japan.

Några vanliga arter i ekoparken

  • Goliatmusseron

  • Spadskinn

  • Varglav på rotstälp

  • Kungsörn

  • Öring

  • Dvärgnäckros

Vad tycker du om sidan?

Hjälp oss att bli bättre genom att berätta vad du tycker om sidan. Vi tar tacksamt emot dina synpunkter.